Hyppää sisältöön

Eduskunta hyväksyi suurella enemmistöllä työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietinnön yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomuksesta eduskunnalle

Eduskunta hyväksyi suurella enemmistöllä työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietinnön kertomuksestamme. Mietintö sisälsi kuusi pontta, muun muassa liittyen perheenyhdistämiseen ja ihmiskaupan uhrien aseman parantamiseen: 

Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto 

  1. arvioi lainsäädännön mahdollisia muutostarpeita yhdenvertaisuuslain toimivuutta koskevan tutkimushankkeen päätyttyä, 
  2. laatii tarvittavat lainsäädäntömuutokset sen mahdollistamiseksi, että pakolaisaseman ja toissijaisen suojeluaseman saaneiden perheenyhdistämishakemuksiin ei sovelleta toimeentuloedellytystä, 
  3. toteuttaa tarvittavat toimenpiteet, joilla yhdenmukaistetaan viranomaisten tulkinnat perustuslain edellyttämän välttämättömän toimeentulon ja huolenpidon sisällöstä, 
  4. toteuttaa tarvittavat toimenpiteet, joilla turvataan ihmiskaupan uhrien yhdenvertaisuus avun saannissa, 
  5. selvittää lainsäädännön mahdolliset muutostarpeet ihmiskaupan uhrien auttamisen ja rikosprosessin kytköksen heikentämisen, auttamisen uhrilähtöisyyden vahvistamisen sekä ihmiskaupan uhrin oleskeluluvan perusteiden osalta, 
  6. selvittää lainsäädännön muutostarpeet, jotka koskevat työsuojeluviranomaisen toimivallan laajentamista ihmiskaupparikoksiin liittyen. 

Eduskuntakertomuksemme löytyy täältä

01.03.2019