Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastaisen komission suositukset Suomelle

Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastainen komissio (ECRI) on julkaissut Suomea koskevan viidennen raporttinsa. ECRI esittää raportissaan Suomelle 20 suositusta rasismin ja suvaitsemattomuuden torjumiseksi.

ECRI suosittaa muun muassa yhdenvertaisuusvaltuutetun toimivallan muuttamista siten, että siihen sisältyisi oikeus tutkia yksittäisiä, väitettyä työelämän syrjintää koskevia tapauksia ja oikeus nostaa kanteita tuomioistuimessa omasta aloitteestaan. Se suosittaa lisäksi yhdenvertaisuusvaltuutetun paikallisten ja alueellisten toimistojen avaamista ja riittävien resurssien turvaamista niille.

Yhdenvertaisuusvaltuutetulle tulee paljon yhteydenottoja työsyrjinnästä. Valtuutetun toimivalta on kuitenkin työelämän kysymyksissä rajattu. Työelämän yksittäisissä syrjintätilanteissa yhdenvertaisuuslain noudattamista valvovat työsuojeluviranomaiset. Yhdenvertaisuusvaltuutettu voi tällä hetkellä edistää työelämän yhdenvertaisuutta avustamalla työnantajia edistämistoimenpiteiden suunnittelussa, antamalla suosituksia sekä ryhtymällä toimenpiteisiin sovinnon aikaansaamiseksi yksittäisissä syrjintätilanteissa.

Mielestämme on tärkeää, että pystymme auttamaan ihmisiä syrjintäasioissa mahdollisimman monipuolisesti eri elämänalueilla. Valtuutetun toimivallan muuttaminen mahdollistaisi sen nykyistä paremmin. Se vahvistaisi myös syrjinnän uhrin oikeussuojaa.

11.09.2019