Hyppää sisältöön

HANKE: Haavoittuva asema maastapoistamisen valmistelussa ja täytäntöönpanossa

Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistossa alkoi syksyllä hanke, jonka tavoitteena on tunnistaa haavoittuvassa asemassa olevien palautettavien tilanteet ja ottaa huomioon heidän tarpeensa palautusoperaatioissa. 

Yhdenvertaisuusvaltuutetun yhtenä tehtävänä on maastapoistamisen täytäntöönpanon valvonta.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun valvontatoiminnassa on kiinnitetty huomiota siihen, että haavoittuvassa asemassa olevien palautettavien (esimerkiksi lasten, ihmiskaupan uhrien, psyykkisesti oireilevien) tilanteen tunnistaminen ja heidän erityistarpeidensa huomioiminen vaihtelee. Kyse voi olla esimerkiksi terveydenhuollon toimenpiteen jälkeisestä toipumisajasta ennen palautusta, lääkityksen ja sairaskertomusten mukaan saamisesta tai ihmiskaupassa uhriutumisen tai lapsen edun selvittämisestä ja huomioimisesta. Joissakin palautuksissa haavoittuvassa asemassa olevan tarpeet on huomioitu asianmukaisesti tai erittäin hyvin. Aina haavoittuvuutta ei ole tunnistettu tai poliisilla ei ole ollut tietoa esimerkiksi siitä, että palautettava on ihmiskaupan uhri. Haavoittuvuuden tunnistaminen edellyttää hyvää tiedonkulkua eri viranomaisten välillä. Vastaanottokeskuksilla, säilöönottoyksiköillä, ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmällä ja terveydenhuollon yksiköillä on usein eniten tietoa palautettavien henkilöiden todellisesta tilanteesta ja tarpeista. 

Tässä hankkeessa pyritään vahvistamaan eri viranomaisten välistä yhteistyötä, lisäämään hyviä käytäntöjä ja kehittämään toimintatapoja sellaiseksi, että kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien palautettavien tilanne tunnistettaisiin ja heidän tarpeensa pystyttäisiin ottamaan mahdollisimman hyvin huomioon palautuksissa ja valvontatyössä. 

Hankkeen on rahoittanut EU:n sisäasioiden rahastot (AMIF). 

 

Logo, jossa on Euroopan union lippu ja teksti turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto Euroopan Unionin tuella

 

07.12.2020