Hyppää sisältöön

Hanke haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden maastapoistamisesta

Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistossa alkoi tammikuussa Haavoittuvassa asemassa olevien palautukset ja oikeuksien toteutuminen -hanke. Hankkeen tavoitteena on parantaa haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden tunnistamista ja oikeuksien toteutumista maastapoistamisessa, viranomaiskäytännöissä ja maastapoistamisen valvonnassa.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun maastapoistamisen täytäntöönpanon valvontatoiminnassa ja sen yhteydessä toteutetuissa hankkeissa on kiinnitetty huomiota siihen, että haavoittuvassa asemassa olevien palautettavien henkilöiden (esimerkiksi lasten, ihmiskaupan uhrien, psyykkisesti oireilevien) tunnistaminen ja haavoittuvuudesta johtuvien mahdollisten erityistarpeiden huomioiminen vaihtelee. Valvonnassa ja hankkeissa on myös havaittu, että viranomaisilla ei ole selkeitä rakenteita, eikä ohjeistusta haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden palautusten valmistelussa.

Tammikuussa käynnistyneellä hankkeella jatketaan ja syvennetään valtuutetun edellisten hankkeiden havaintojen pohjalta haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden palautuksiin liittyvien teemojen edistämistä. Hankkeella pyritään parantamaan haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden tunnistamista, heidän tarpeidensa huomioon ottamista ja oikeuksien toteutumista maastapoistamisen täytäntöönpanossa ja sen valvonnassa.

Hankkeen puitteissa muun muassa tuotetaan valvonnan käyttöön tarkistuslista sekä haavoittuvassa asemassa olevien palautettavien tunnistamiseen ja maastapoistamiseen liittyviä erityiskysymyksiä käsittelevä koulutusmateriaali. Hankkeessa myös pyritään lisäämään viranomaisyhteistyötä haavoittuvassa asemassa olevien palautuksiin liittyen. Lisäksi hankkeessa tarkastellaan, kuinka haavoittuva asema on otettu huomioon kansallisessa prosessissa tapauksissa, joista on valitettu ylikansallisiin sopimusvalvontaelimiin ja joissa Suomea on pyydetty pidättäytymään väliaikaisesti valittajan maastapoistamisesta.

Hankkeen on rahoittanut EU:n Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto ja hanke on käynnissä 1.1.2022–31.12.2022.

 

Logo: Turvapaikka- maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto.

 

28.02.2022