Hyppää sisältöön

Ihmiskaupan uhrien rankaisemattomuusperiaatteen toteutumista selvitetään

Yhdenvertaisuusvaltuutettu toteuttaa oikeusministeriön käynnistämän selvitystyön, jossa tarkastellaan rankaisematta jättämistä rikoksesta, jonka tekemiseen ihmiskaupan uhri on pakotettu.

Euroopan unionin ihmiskaupan torjuntaa koskeva direktiivi velvoittaa jäsenvaltiot toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että kansallisilla viranomaisilla on mahdollisuus jättää ihmiskaupan uhrit syyttämättä tai seuraamuksetta osallistumisesta rikolliseen toimintaan, johon heidät on ihmiskaupparikoksen kohteina pakotettu. Tästä niin sanotusta rankaisemattomuusperiaatteesta määrätään myös Euroopan neuvoston ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta tehdyssä yleissopimuksessa. 

Yhdenvertaisuusvaltuutettu toteuttaa oikeusministeriön tilaaman selvityksen, jossa tarkastellaan lainsäädännön nykytilaa, arvioidaan rankaisemattomuusperiaatteen soveltamisen käytäntöjä, ja esitetään suosituksia viranomaiskäytäntöjen ja mahdollisesti lainsäädännön kehittämiseksi. 

Yhdenvertaisuusvaltuutettu toimii Suomen kansallisena ihmiskaupparaportoijana. Ihmiskaupparaportoijan tehtävä on tarkastella itsenäisenä ja riippumattomana tahona Suomessa tehtävää ihmiskaupan vastaista työtä. Raportoija seuraa ihmiskauppaan liittyviä ilmiöitä, sekä kansainvälisten velvoitteiden toteutumista ja kansallisen lainsäädännön toimivuutta.
Lisätietoa valtuutetun tehtävästä ihmiskaupparaportoijana. 

 

Lisätietoa:

Tutkija, Jani Hannonen, jani.hannonen(a)oikeus.fi

10.09.2021