Valikko

Kansallinen ihmiskaupparaportoija: Seksuaalinen hyväksikäyttö jäi paitsioon ihmiskauppatuomiossa

Perjantaina 3.6. annettiin ihmiskauppatuomio (R 16/2999), jossa tekijä tuomittiin 9 vuoden ja neljän kuukauden vankeuteen muun muassa ihmiskaupasta ja lapsen törkeästä seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Kansallisena ihmiskaupparaportoijana toimiva yhdenvertaisuusvaltuutettu on tyytyväinen rangaistukseen ja uhrille määrättyihin korvauksiin. Raportoija toteaa kuitenkin, että lapseen kohdistuvaa seksuaalista hyväksikäyttöä olisi voinut käsitellä laajemmin.

Perjantaina annetussa ihmiskauppatuomiossa vankeusrangaistus on Suomen kaikkien aikojen ankarin. Ihmiskaupparikoksesta rangaistus oli seitsemän vuotta ehdotonta vankeutta. Eriävän mielipiteen lausunut lautamies olisi tuominnut 10,5 vuoden rangaistuksen.

Tuomiossa määrättiin maksettavaksi uhrille osa niistä rahoista, jotka tekijä oli saanut myymällä uhria. Yleensä rikoshyöty tuomitaan valtiolle.

- Rikoshyödyn korvaaminen uhrille, ei valtiolle, on oikeudenmukaista. Tämä parantaa seksuaalisesti hyväksikäytettyjen ihmiskaupan uhrien oikeuksia, Kansallisena ihmiskaupparaportoijana toimiva yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä sanoo.

Kansallinen ihmiskaupparaportoija haluaa kuitenkin kiinnittää huomiota siihen, että uhriin niin sanottujen seksin ostajien kohdistamaa lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä ei juurikaan käsitelty. Tuomiossa annetaan rikoksen törkeyden arvioinnissa varsin vähän huomiota sille, minkälaisen hyväksikäytön kohteeksi uhri oli joutunut. Kyse on ollut järjestelmällisestä seksuaaliseen hyväksikäyttöön saattamisesta. Millaisia nämä teot ovat luonteeltaan olleet? Miten uhri on ne kokenut? Onko näihin tekoihin sisältynyt väkivaltaa, pakottamista, alistamista tai muuta nöyryyttävää kohtelua?

- Seksuaalista hyväksikäyttöä käsitellään ratkaisussa hyvin pinnallisesti, puhutaan määristä, markkinoinnista, ajasta ja rahasta. Hyvin vähän avataan sitä, että kyseessä on vakava, lapseen kohdistuva rikos ja seksuaalisen itsemääräämisoikeuden loukkaus, Kirsi Pimiä toteaa.

- Tapauksessa 400–600 tekijää on käyttänyt seksuaalisesti hyväksi lasta. Sadat henkilöt voivat käyttää lasta seksuaalisesti hyväksi ja ainoastaan yksi heistä joutuu rikosvastuuseen. Missä muut tekijät ovat?, Pimiä kysyy.

Kansallisena ihmiskaupparaportoijana toimiva yhdenvertaisuusvaltuutettu on yksi Suomen vahvimmista ihmiskauppa-asiantuntijoista. Raportoija valvoo ihmiskaupan vastaista toimintaa Suomessa. Raportoija antaa ehdotuksia, suosituksia, lausuntoja ja neuvoja toiminnan kehittämiseksi ja ihmiskaupan uhrien aseman ja oikeuksien edistämiseksi. Ihmiskaupparaportoija antaa oikeudellista neuvontaa ja voi myös avustaa ihmiskaupan uhreja heidän oikeuksiensa turvaamisessa.

08.06.2016