Hyppää sisältöön

Lakimuutoksia tarvitaan, jotta yhdenvertaisuus asunto-osakeyhtiöissä toteutuu

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta on todennut asunto-osakeyhtiön syyllistyneen syrjintään, kun yhtiö ei antanut lupaa luiskan ja sähköisen ovenavausjärjestelmän asentamiseen talon etuoveen (lautakunnan tiedote yvtltk.fi). Yhdenvertaisuusvaltuutettu, joka oli vienyt asian asiakkaan puolesta lautakuntaan ratkaistavaksi, pitää päätöstä tärkeänä askeleena kohti asunto-osakeyhtiöiden velvollisuutta edistää yhdenvertaisuutta. Nykyisen lainsäädännön mukaan on kuitenkin vaikeaa asettaa asunto-osakeyhtiöt vastuuseen syrjinnästä.  

Yhdenvertaisuusvaltuutettuun otti yhteyttä vaikeavammainen pyörätuolia käyttävä asiakas, jolle kunnan vammaispalvelut oli myöntänyt vammaispalvelulain mukaiset laitteet – luiska ja sähköinen ovenavausjärjestelmä – asuintalon ulko-oveen. Taloyhtiön hallitus ei kuitenkaan antanut lupaa laitteiden asentamiseen pääsisäänkäyntiin. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta katsoi taloyhtiön syrjineen hakijaa ja kielsi taloyhtiötä jatkamasta syrjintää 10 000 euron uhkasakon uhalla. Taloyhtiö on valittanut lautakunnan päätöksestä hallinto-oikeuteen.

Päätös oli merkittävä moneltakin osin. Lautakunta määräsi uhkasakkoa muun muassa seuraavilla perusteilla: vastaajalle useaan kertaan saatettu pyyntö korjata kulku esteettömäksi, vammaispalvelujen sitoumus maksaa asentaminen, huolto ja korjauskulut sekä vammaisyleissopimuksen määräykset ja asukkaan olennainen tarve esteettömälle sisäänkäynnille. 

- Tämä tapaus osoittaa valitettavasti jälleen kerran, että vammaisten ihmisten oikeuksia ei nähdä tärkeinä. On ikävää todeta, että päättäjät eli toisin sanoen naapurit, joissakin taloyhtiöissä edelleen suhtautuvat niin kielteisesti vammaisten henkilöiden mahdollisuuksiin todelliseen yhdenvertaisuuteen asumisessa, yhdenvertaisuusvaltuutettu Kristina Stenman sanoo. 

Yhdenvertaisuusvaltuutetulle on tullut lukuisia yhteydenottoja, jotka liittyvät vakaviin puutteisiin asumisen esteettömyydessä. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta on hiljattain tehnyt kaksi päätöstä, jotka liittyvät asunto-osakeyhtiöiden toimintaan (lautakunnan ratkaisut yvtltk.fi). Päätökset ovat tärkeä viesti taloyhtiöille yhdenvertaisuuden edistämisestä. Tällä hetkellä on kuitenkin hankalaa puuttua taloyhtiöissä tapahtuvaan syrjintään, sillä taloyhtiö putoaa osittain yhdenvertaisuuslain soveltamisen ulkopuolelle. 

Yhdenvertaisuusvaltuutettu peräänkuuluttaa kolmea lakimuutosta, jotka selventäisivät tilannetta: Yhdenvertaisuuslakia tulisi muuttaa niin, että taloyhtiöille tulisi velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta sekä selkeämpi velvoite tehdä kohtuullisia mukautuksia vammaisen asukkaan kohdalla. Myös asunto-osakeyhtiölain uudistuksessa pitäisi tuoda vammaisten asukkaiden oikeuksia paremmin esiin. 

- Asunto-osakeyhtiölaissa tulisi laajasti huomioida liikkumisesteisten ihmisten oikeudet ja yhdenvertaisuus sekä asunto-osakeyhtiön vastuut yhdenvertaisuuden toteuttamisessa. Pidän välttämättömänä, että esteettömyys turvataan asunto-osakeyhtiölaissa, Stenman toteaa

Lue lisää:
Päivi Al-Tameemin blogi: Taloyhtiöiden asenteissa erilaisia asukkaita kohtaan on vielä työstettävää – yhdenvertaisuus asumisessa on kaikkien etu
 

Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto asunto-osakeyhtiölain uudistukseen

07.04.2021