Lausunto alaikäisavioliittojen sääntelytarvetta koskevasta arviomuistiosta

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on antanut lausunnon alaikäisavioliittojen sääntelytarvetta koskevasta arviomuistiosta. Yhdenvertaisuusvaltuutettu lausui asiassa sekä kansallisen ihmiskaupparaportoijan ominaisuudessa että perustuen yhdenvertaisuuden edistämis- ja yhdenvertaisuuslain valvontatehtäviinsä.

Arviomuistiossa on käsitelty nykyisen poikkeuslupamenettelyn etuja ja haittoja. Yhdenvertaisuusvaltuutettu katsoo, että alaikäisellä ei pitäisi olla jatkossa mahdollisuutta saada poikkeuslupaa avioliiton solmimiseen.

Mahdollisen 18 vuoden ikärajan tavoite on turvata lapsen oikeuksia. Se, että avioliiton solmiminen ei olisi poikkeusluvallakaan mahdollista alaikäisenä, ei yhdenvertaisuusvaltuutetun näkemyksen mukaan aiheuta oikeusloukkauksia tai muutenkaan kohtuutonta tilannetta osapuolten kannalta. Avioliiton solmiminen voi eri syistä olla alaikäisen henkilön edun vastaista. Paine liiton jatkamiseen voi avioliitossa olla suurempi kuin ilman avioitumista silloinkin, kun alaikäinen puoliso haluaisi erota. Alaikäinen henkilö on lisäksi varallisuusoikeudellisissa oikeussuhteissa täysi-ikäistä aviopuolisoaan heikommassa asemassa.

Poikkeusluvan hakijat ovat arviomuistion mukaan perustelleet hakemusta eri tapauksissa pääasiassa raskaudella tai uskonnollisilla tai kulttuurisilla syillä. Uskonnolliset tai kulttuuriset syyt eivät ole peruste asettaa alaikäisiä henkilöitä keskenään eri asemaan avioliitto-oikeuden suhteen. Päinvastoin lainsäädännön tulee erityisesti suojata yksilön perus- ja ihmisoikeuksia sellaisessa tilanteessa, jossa yksilöllä on riski joutua taustayhteisönsä painostamaksi.

Ajatus, että alaikäisen raskaana olevan henkilön tulisi avioitua sen vuoksi, ettei hänen uskonnollinen tai kulttuurinen yhteisönsä hyväksy avioliiton ulkopuolista raskautta, on ongelmallinen henkilön seksuaalioikeuksien ja itsemääräämisoikeuden kannalta. Varhainen avioituminen voi olla nuoren kannalta haitallisempaa kuin avioliiton lykkääminen 18 vuoden ikään asti tai sen yli esimerkiksi sen vuoksi, että avioeroon liitetään joissain yhteisöissä hyvin kielteinen leima.

Lue lausunto kokonaisuudessaan:

12.09.2018