Hyppää sisältöön

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on lausunut hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta (HE 100/2022 vp). Käsiteltävänä olevan esityksen tavoitteena on esityksen mukaan kansainvälistä ja tilapäistä suojelua saavien alaikäisten perustuslaissa ja kansainvälisissä sopimuksissa taatun perhe-elämän suojan ja lapsen edun toteutumisen edistäminen. Kuten esitykseen on kirjattu, esityksen varsinainen sisältö supistui merkittävästi noin vuosi sitten lausunnolle lähteneeseen esitykseen verrattuna.

Lue lausunto kokonaisuudessaan alla olevasta linkistä.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta (pdf)

17.10.2022