Valikko

Lausunto hallituksen esityksestä uudeksi henkilökorttilaiksi

Yhdenvertaisuusvaltuutettu pitää henkilökorttilakiuudistusta erittäin tervetulleena ja tarpeellisena. Yhdenvertaisuusvaltuutetulle (entiselle vähemmistövaltuutetulle) on vuosien varrella tehty useita kanteluita Suomessa vakinaisesti asuvien ulkomaalaisten henkilöllisyyden todentamiseen liittyviin ongelmiin, muun muassa ongelmiin pankkitilin avaamisessa.

Lausunto kokonaisuudessaan alla.
 

14.12.2015