Valikko

Lausunto korkeimmalle hallinto-oikeudelle nigerialaistaustaisten ihmiskaupan uhrien tilanteesta

Korkein hallinto-oikeus on pyytänyt Kansallisena ihmiskaupparaportoijana toimivalta yhdenvertaisuusvaltuutetulta lausuntoa nigerialaistaustaisten ihmiskaupan uhrien tilanteesta. Lausuntopyynnössä korkein hallinto-oikeus pyytää yhdenvertaisuusvaltuutettua lausumaan muun ohella uhrien pääsemisestä Nigeriassa ihmiskaupan uhrien tukijärjestelmän piiriin. Lausunnossa kansallinen ihmiskaupparaportoija pyrkii avaamaan ihmiskaupan uhrien palauttamisen edellytyksiä ennen kaikkea uudelleen uhriksi joutumisen riskin näkökulmasta. 

Ihmiskaupan uhrien palauttaminen Nigeriaan on lähtökohtaisesti riskialtista, mutta paluun mahdollisuus on aina arvioitava yksilöllisesti. Jotta ihmiskaupan uhrit voitaisiin palauttaa, tulisi palauttavan maan viranomaisten olla varmoja siitä, että palautettava uhri ja hänen lapsensa saavat myös tosiasiassa tarvitsemansa palvelut vastaanottajamaassa, eikä palautettava uhri riittävien palvelujen puuttuessa joudu uudelleen ihmiskaupan uhriksi. Perheensä tai yhteisönsä hyljeksimä uhri on suuressa riskissä joutua uudelleen ihmiskaupan uhriksi. Arvioitaessa lapsen etua huomioon tulisi ottaa vanhemman tosiasiallinen kyky ja mahdollisuus Nigeriassa huolehtia lapsensa kasvusta ja kehityksestä ja elämisen perusedellytyksistä (ml. asunto, ravitsemus ja terveydenhuolto).

Suomen viranomaisilla ei kansallisen ihmiskaupparaportoijan tietojen mukaan ole sellaisia yhteistyösuhteita Nigerian valtion viranomaisiin, että Suomi voisi olla varma siitä, että palaavat uhrit tosiasiallisesti pääsevät tarvitsemiensa palvelujen piiriin ja että riski uudelleen uhriksi joutumisesta yksittäisissä tapauksissa poistuisi tai edes merkittävästi vähenisi. Pelkästään auttamisjärjestelmän olemassaolo Nigeriassa ei takaa sitä, että yksittäinen palaava uhri myös tosiasiassa saisi tarvitsemansa avun järjestelmästä.

Nigerian ihmiskaupan vastaista toimintaa ja uhrien auttamisen tehokkuutta on arvioitava myös siitä näkökulmasta, että maan yhteiskunta kärsii syvään juurtuneesta korruptio-ongelmasta. Kansallisen ihmiskaupparaportoijan näkemyksen mukaan näyttää epätodennäköiseltä, että Nigeria kykenisi lähitulevaisuudessa puuttumaan laajamittaiseen ihmiskauppaongelmaan, ehkäisemään kansalaisiaan joutumasta ihmiskaupan uhreiksi tai suojelemaan heitä tehokkaasti uudelleen uhriksi joutumiselta. Nigerian yhteiskunnan järjestelmällinen kyvyttömyys tarjota naisille ylipäätään riittävää toimeentuloa ja koulutusmahdollisuuksia tai turvaa väkivaltaa vastaan heikentävät traumatisoituneiden uhrien mahdollisuuksia selviytyä ilman vaaraa uudelleen uhriksi joutumisesta.

Alla lausunto kokonaisuudessaan:

30.09.2016