Hyppää sisältöön

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi poliisilain muuttamisesta ja eräistä siihen liittyvistä laeista

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on lausunut luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle poliisilain 9 luvun 1 ja 10 §:n muuttamisesta ja eräistä siihen liittyvistä laeista. Esityksen päätavoite siitä, että poliisi antaisi maksuttomasti virka-apua sosiaalihuollon viranomaiselle sen toimiessa lastensuojelun tai sosiaalipäivystyksen tehtävissä on kannatettava. Yhdenvertaisuusvaltuutettu kiinnittää kuitenkin huomiota siihen, että esityksessä ei ole tarkasteltu riittävästi eri vähemmistöryhmiä, eikä vammaisia henkilöitä. Esityksen jatkovalmistelussa on otettava vielä tarkemmin kantaa heidän oikeuksiensa toteutumiseen ja tarkasteltava minkälaisia vaikutuksia esityksellä on vähemmistöryhmille.

Esityksessä käsitellään poliisin virka-avun maksullisuutta. Yhdenvertaisuus-valtuutetun mukaan maksuvelvollisuuden arvioimisen on oltava aina viranomaisaloitteista, eikä valtuutettu pidä perusteltuna esityksessä valittua ratkaisua siitä, että virka-avun pyytäjän olisi vedottava maksuttomuutta koskeviin perusteisiin. Maksuvelvollisuutta arvioitaessa viranomaisen harkintavallan on oltava riittävän laaja, jotta haavoittuvassa asemassa olevat ihmiset tunnistetaan, eikä heitä kuormiteta poliisin virka-avusta aiheutuvalla maksulla. Maksuttomuutta koskeva lainkohta on jatkovalmistelussa kirjoitettava niin selkeäksi, että haavoittuviin ihmisryhmiin kohdistuva maksuvapautus tulee säännöksestä selkeästi esille. Maksuvelvollisuus olisi siten  pikemminkin ymmärrettävä poikkeussäännökseksi.

Valtuutettu toteaa, että monien vähemmistöjen kohdalla voi esiintyä käytännössä pulmallisia tilanteita, joissa liikutaan poliisin perustehtävien suorittamisen ja maksullisen virka-avun rajalla. Lain lähtökohtana pitäisi olla, että tällaisissa tilanteissa viranomaisten resursseja ei sidota maksuvelvollisuutta koskevaan harkintaan.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun mukaan esityksen mukaista haavoittuvaa asemaa on tulkittava laajasti, ja esityksessä on lisättävä konkreettisia esimerkkejä haavoittuvassa asemassa olevista ihmisryhmistä. Esimerkiksi lähisuhdeväkivallan uhrit on ymmärrettävä yhtenä erityisen haavoittuvassa asemassa olevana ryhmänä. Poliisin rooli väkivaltarikosten ennaltaestäjänä on tärkeä ja poliisin määrätietoinen puuttuminen lähisuhdeväkivaltaan.

Lue lausunto kokonaisuudessaan alla olevasta linkistä.

28.06.2022