Hyppää sisältöön

Lausunto valtioneuvoston ihmisoikeusselonteosta VVTDno-2020-437

Liitteenä on yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto valtioneuvoston ihmisoikeusselonteosta.

Hallitusohjelman toimintasuunnitelmaan on kirjattu laadittavaksi valtioneuvoston ihmisoikeusselonteko, jonka tarkoituksena on luoda yhtenäinen pohja valtioneuvoston toiminnalle. Selonteko on valtioneuvoston strategisen toiminnan linjaus, jossa tarkastellaan perus- ja ihmisoikeuksien toimintaympäristössä tapahtuneita muutoksia kansainvälisellä, EU- ja kansallisella tasolla sekä määritellään tapoja, joilla hallitus vaikuttaa 2020-luvun ihmisoikeuskehitykseen.

07.07.2020