Hyppää sisältöön

Lausunto valtioneuvoston tasa-arvopoliittisesta selonteosta

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on lausunut valtioneuvoston tasa-arvopoliittisesta selonteosta. Yhdenvertaisuusvaltuutettu on todennut eduskunnalle antamassaan kertomuksessa, että syrjintää koetaan edelleen Suomessa paljon ja että yhteiskunnassamme on eriarvoisuutta ylläpitäviä rakenteita.

On hyvä, että tasa-arvopoliittisessa selonteossa huomioidaan rakenteelliset ongelmat, intersektionaalinen näkökulma ja moniperusteinen syrjintä. Yhdenvertaisuusvaltuutettu lausuu selonteosta kansallisen naisiin kohdistuvan väkivallan raportoijan, tasa-arvopolitiikan intersektionaalisuuden ja risteävän syrjinnän sekä ihmiskaupparaportoijan näkökulmista.

Lue lausunto kokonaisuudessaan: Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto valtioneuvoston tasa-arvopoliittisesta selonteosta (pdf)

01.12.2022