Valikko

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle ulkomaalaislain muuttamisesta (muun muassa säilöönotto)

Sisäministeriö on valmistellut ulkomaalaislain muuttamista koskevan luonnoksen, jonka tavoitteena on muun muassa turvapaikkamenettelyn sujuvuuden edistäminen. Lisäksi pyritään löytämään vaihtoehtoja säilöönotolle ja vähentämään lasten ja haavoittuvassa asemassa olevien säilöönottoa.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu toteaa lausunnossaan esityksestä muun muassa seuraavaa:

Säilöönotto on perusoikeuksia voimakkaasti rajoittava toimenpide ja yhdenvertaisuusvaltuutetun mielestä säilöönoton vaihtoehtojen kehittäminen on erittäin tarpeellista.

Valitettavasti vaihtoehtojen hakeminen säilöönotolle jää lakiluonnoksessa kuitenkin taka-alalle ja muutosten varsinaiseksi tavoitteeksi nousevat viranomaismenettelyjen tehostaminen. Keinoiksi esitetään turvapaikkaa hakeneiden liikkumisvapauden ja asuinpaikan valinnan rajoittamista. Ehdotetut lakimuutokset näyttävät johtavan tilanteeseen, jossa entistä useampi turvapaikanhakija joutuu hänen perusoikeuksiaan merkittävästi rajoittavien uusien turvaamistoimien kohteeksi.

Esitysluonnos ei sisällä odotettua lapsen säilöönottamisen kieltoa. Vuoden 2015 lakimuutosten yhteydessä valtioneuvosto esitti tavoitteeksi kieltää alaikäisten yksintulleiden turvapaikanhakijoiden säilöönottaminen. Yhdenvertaisuusvaltuutettu edellyttää, että tavoite toteutetaan. Suomi on saanut jo osakseen arvostelua siitä, että myös lapsia otetaan säilöön maasta poistamisen varmistamiseksi. Esimerkiksi UNHCR:n säilöönottoa koskevassa strategiassa (2014) lasten säilöönoton kieltäminen on määritelty yhdeksi päätavoitteeksi.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu ei kannata esitettyä lakiluonnosta. Säilöönoton vaihtoehtojen kehittämistä ja lapsen säilöönoton kieltämisen valmistelua tulee kuitenkin ehdottomasti jatkaa.

Lue lausunto kokonaisuudessaan alta.

 

13.05.2016