Hyppää sisältöön

Natsien hakaristilipun näyttäminen julkisesti on kiellettyä

Viime vuosina yhteiskunnallinen ilmapiiri on Suomessakin kiristynyt. Rasismi näkyy vihapuheena netissä ja huuteluna kaduilla. Vihapuhe ja viharikokset kohdistuvat usein vähemmistöihin kuuluviin ihmisiin, yhtenä ikävänä esimerkkinä tästä on juutalaisiin kohdistuva vihamielisyys.

Hakaristilippu edustaa natsi-Saksaa, jossa kyseenalaistettiin ja loukattiin valtion toimesta järjestelmällisesti juutalaisten ja tiettyihin muiden vähemmistöryhmiin kuuluvien ihmisten ihmisarvoa ja henkeä. Hakaristilippu yhdistetään yleisesti natsi-Saksan aikaisiin juutalaisvainoihin ja juutalaisvihaan. Itsenäisyyspäivänä hakaristilippu nähtiin kaduilla. Lipun kantamisella koeteltiin hyväksyttävyyden rajoja, ja loukattiin monen henkilön ihmisarvoa sekä turvallisuuden tunnetta.

Nyt riittää! Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta on ratkaisussaan todennut, että hakaristilipun esillä pitäminen on yhdenvertaisuuslain vastaista häirintää.  Kyse on parin vuoden takaisesta tilanteesta, jossa henkilö piti hakaristilippua asuntonsa ikkunassa. Lautakunnan ratkaisu on periaatteellisesti tärkeä ajassa, jolloin vihapuhe ja vihamielisen ja toisia halventavan ilmapiirin luominen tuntuu lisääntyvän.  Ratkaisun myötä voidaan todeta, että hakaristilipun esillä pitäminen on kiellettyä. Päätös on jatkumoa oikeudellisille ratkaisuille, joissa muistutetaan, että sananvapaudella on rajansa ja, että jokaisella on vastuu omasta ilmaisustaan. Esimerkiksi historiallisessa tai taiteellisessa kontekstissa hakaristilipun käyttö voi edelleen olla perusteltavissa.

Tutkimustenkin mukaan vihapuhe ja viharikokset ovat Suomessa viime vuosina lisääntyneet, mutta niin ovat myös keinot ja halukkuus taistella vihailmaisuja vastaan. Lainsäädännöstä löytyy useita lainkohtia, joilla voidaan puuttua vihapuheeseen ja muuttaa ilmapiiriä ihmisoikeusmyönteisemmäksi. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan päätös on selkeä näyttö yhdenvertaisuuslain häirintäpykälän toimivuudesta. Oikeuskäytäntöä häirinnästä on vielä vähän, mutta säännös on hyvä työkalu rasismin ja vihapuheenvastaisessa työssä.

Vaikka monella on kokemuksia siitä, että rasismi, vihamielisyys ja kiristynyt ilmapiiri on Suomessa totta, näen myös positiivista kehitystä. Lautakunnan päätös, yhdessä pohjoismaisen vastarintaliikkeen lakkauttamispäätöksen tai MV-lehden saamien tuomioiden kanssa osoittaa, että Suomessa ei hyväksytä ihmisoikeusloukkauksia sananvapauden nimissä. Myös poliisi osoitti itsenäisyyspäivän takavarikollaan, että hakaristiliput eivät kuulu Suomen kaduille.

Yhdenvertaisuuslaki 14 §

Henkilön ihmisarvoa tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukkaava käyttäytyminen on häirintää, jos loukkaava käyttäytyminen liittyy 8 §:n 1 momentissa tarkoitettuun syyhyn ja käyttäytymisellä luodaan mainitun syyn vuoksi henkilöä halventava tai nöyryyttävä taikka häntä kohtaan uhkaava, vihamielinen tai hyökkäävä ilmapiiri.