Hyppää sisältöön

Romanille kieltäydyttiin vuokraamasta asuntoa – vuokranantaja tuomittiin syrjinnästä

Lapin käräjäoikeus antoi 17.11. tuomion asiassa, jossa vuokranantaja kieltäytyi vuokraamasta asuntoa asunnonhakijalle, joka on romani, etnisen alkuperän vuoksi. Käräjäoikeus tuomitsi vuokranantajan syrjinnästä. 

Vuokranantajan (vastaaja) mukaan syynä kieltäytymiselle oli se, ettei asunnonhakija (asianomistaja) ollut toimittanut hakemuksessaan riittäviä tietoja esimerkiksi työpaikastaan ja työhistoriastaan. Asunnonhakijalla oli kuitenkin nauhoitettu puhelu, joka esitettiin oikeudessa näyttönä. Nauhoitteesta käy ilmi, ettei vuokranantaja epäile asunnonhakijan maksukykyä tai sitä, ettei hän käyttäytyisi asukkaana asiallisesti. Asunnonhakijalla on myös luottotiedot kunnossa. Puhelussa ei myöskään mainita kieltäytymisen perusteena puutteellisia hakemustietoja. Sen sijaan vuokranantaja käyttää perusteluna tarvetta turvata talossa homogeeninen asukasrakenne ja kaikkien asukkaiden hyvinvointi, antaen ymmärtää, etteivät muut asukkaat toivoisi asunnonhakijaa asukkaaksi. Puhelussa ei kutenkaan yksilöidä, mitä tarkoitetaan homogeenisellä asukasrakenteella. Ilmi ei myöskään käy, miksi asuntoa hakeneen henkilön muuttaminen taloon vaarantaisi muiden asukkaiden hyvinvointia.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on antanut kyseissä asiassa käräjäoikeudelle lausunnon, jossa valtuutettu katsoo, että asiassa syntyy selvä olettama yhdenvertaisuuslain vastaisesta syrjinnästä etnisen alkuperän perusteella. 

Käräjäoikeus tuomitsi vuokranantajan syrjinnästä. Käräjäoikeuden tuomion mukaan vuokranantaja on ollut tietoinen siitä, että asunnonhakija on romani, ja tähän perustuen kieltäytynyt vuokraamasta asuntoa hänelle. Oikeus ei pitänyt uskottavana sitä, että kieltäytyminen olisi perustunut hakemustietojen puutteellisuuteen. Oikeus myös toteaa, etteivät puhelussa mainitut kieltäytymisperusteet ole mitenkään hyväksyttäviä. Käräjäoikeus tuomitsi vastaajan 40 päiväsakkoon (11 680 €) syrjinnästä, sekä korvaamaan asianomistajalle kärsimyksestä 1250 € ja asianomistajan oikeudenkäyntikulut (noin 970 €). Tuomio ei ole lainvoimainen. 


Asian tiedot: Lapin käräjäoikeus 17.11.2020, asianumero: R 20/752 ja asiakirjan tunnus: 20/144145
Lopputulos: syyte ja korvausvaatimukset hyväksytty
Lisätietoja: ei lainvoimainen

02.12.2020