Hyppää sisältöön

Saamen kielten viikolla lisätään tietoisuutta saamen kielistä

Tällä viikolla vietetään saamen kielten viikkoa (19.- 25.10.). Viikon tarkoituksena on lisätä saamen kielten näkyvyyttä sekä tietoisuutta saamen kielistä. Yhdenvertaisuusvaltuutettu osallistuu viikkoon monin tavoin, muun muassa jakamalla materiaalia ja tietoa toiminnastaan saamen kielillä sosiaalisessa mediassa. Myös toimistollamme tutustutaan viikon aikana saamen kieliin.

Saamelaisilla alkuperäiskansana on perustuslaissa turvattu oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Perustuslaki antaa saamen kielelle vahvan aseman. Suomessa puhutaan kolmea saamen kieltä: inarinsaamea, koltansaamea ja pohjoissaamea. Kaikki Suomessa puhutut saamen kielet ovat uhanalaisia kieliä. Häviämisvaarassa ovat erityisesti inarinsaame ja koltansaame. Kielten elvytystyö on tärkeää kielen ja kulttuurin säilymisen ja elinvoimaisuuden turvaamiseksi.

Saamelaisten kielellisiä oikeuksia turvataan perustuslain lisäksi saamen kielilailla ja useissa eri aloja koskevissa laeissa, kuten esimerkiksi varhaiskasvatuslaissa ja potilaan asemaa ja oikeuksia koskevassa laissa. Kielelliset oikeudet koskevat kaikkia kolmea saamen kieltä.

Saamenkielisten palveluiden yhdenvertaisessa toteutumisessa on kuitenkin huomattavia ongelmia. Lain vaatimat palvelut eivät toteudu kaikissa tilanteissa, esimerkiksi kielitaitoisen ammattihenkilöstön puutteen vuoksi. Yhdenvertaisuusvaltuutettu saa vuosittain yhteydenottoja saamelaisilta siitä, että terveys- ja sosiaalipalveluja ei ole saatavana omalla kielellä. Liian usein saamenkielinen henkilö joutuu tyytymään tulkkaukseen hakiessaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, tai asioimaan suomeksi. Palveluiden saatavuudessa on myös selkeitä kielikohtaisia eroja.

Yhdenvertaisuusvaltuutetulle tulevissa yhteydenotoissa korostuvat ongelmat sosiaali- ja terveyspalveluiden, mutta myös koulutuksen yhdenvertaisessa toteutuksessa. Saamelaislasten oikeus oman kielen tai omakieliseen opetukseen on keskeinen sekä yksilön oikeuksien ja yhdenvertaisen kohtelun että saamen kielten säilymisen kannalta.

Buori sámegielaid vahku! 
Pyeri sämikielâi okko! 
Šiõǥǥ sääʹmǩiõli neäʹttel!
Hyvää saamen kielten viikkoa!

Yhdenvertaisuusvaltuutetun verkkosivut pohjoissaameksi

Tietoa yhdenvertaisuusvaltuutetusta inarinsaameksi

Tietoa yhdenvertaisuusvaltuutetusta koltansaameksi

19.10.2020