Hyppää sisältöön

TET-jakso ei saa perehdyttää työelämän syrjintään

”Äiti, elämä ei ole reilua.” Näin totesi 15-vuotias tyttö äidilleen TET-harjoittelun kaaduttua siihen, että hän käyttää pyörätuolia ja tarvitsee avustajaa.

Koulun TET-jaksojen tarkoitus on mahdollistaa oppilaan tutustuminen työelämään kouluaikana. Syrjintä on työpaikoilla kiellettyä, myös harjoittelijoiden syrjintä. Valitettavasti syksyn uutisoinnin perusteella esimerkiksi romaninuoret joutuvat perehtymään jo yläasteikäisinä työelämän syrjintään mukavien työelämäkokemusten sijaan. Pyörätuolin ja avustajatarpeen vuoksi vammaisen nuoren työharjoittelu peruttiin ilman, että mukautuksia ja järjestelyitä olisi arvioitu, kuten yhdenvertaisuuslaki edellyttää. 

TET-harjoittelu on osa peruskoulua. Opetuksen järjestäjien on tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti edistettävä yhdenvertaisuuden toteutumista kaikessa toiminnassaan. Ongelmatilanteissa koulun on tunnistettava syrjivät tai muuten yhdenvertaisuuden toteutumista vaarantavat tilanteet ja tuettava oppilasta tällaisissa tilanteissa. Haastavissa tilanteissa oppilas on alaikäisyytensä, tietojensa ja kokemuksensa vuoksi heikommassa asemassa suhteessa harjoittelupaikkaan. Myös siksi koulun tuki oppilaalle on tärkeä. 

Työsyrjintä tarkoittaa syrjintää työnhaussa, työhön otettaessa, työelämässä tai palvelussuhdetta päätettäessä. Työsyrjintää tapahtuu Suomessa eri tavoin: henkilöä ei kutsuta työhaastatteluun vierasperäisen tai vähemmistöön viittaavan nimen vuoksi, vähemmistöön kuuluva henkilö kokee syrjintää asiakkaiden tai työtovereiden taholta tai vammaisen työntekijän tarvitsemia mukautuksia ei toteuteta tarvitulla tavalla. Syrjintätilanteissa työnhakijan tai työntekijän osaamista määrittävät pätevyyden ja kokemuksen sijaan toisen henkilön ennakkoluulot. Vaikka koulujen TET-harjoittelu on osa peruskoulua, koskee syrjinnänkielto yhtälailla myös TET-työnantajia. 

Mitä kävi alun esimerkin tytölle? Hän sai harjoittelupaikan toiselta työnantajalta. Valtuutettu kävi keskustelua tyttöä syrjineen työnantajan kanssa syrjinnän kiellosta ja velvollisuudesta toteuttaa kohtuullisia mukautuksia. Koulua neuvottiin, miten tällaisissa tilanteissa koulu voi puuttua tilanteeseen ja mikä on koulun velvollisuus tunnistaa syrjivä tilanne. 

Mikään ei kuitenkaan muuta sitä tosiasiaa, että 15-vuotiaan tytön ensimmäinen työhön tutustuminen tarkoitti syrjintään tutustumista vain siksi, että hän tarvitsee pyörätuolia ja avustajaa.