Hyppää sisältöön

Vaatekauppa syrjinyt romaniasiakkaita – hyvittää asiakkaille ja kouluttaa henkilöstöään syrjinnän kiellosta

Suuressa liikekeskuksessa toimiva vaatekauppa oli kutsunut vartiointiliikkeen seuraamaan romaniasiakkaita heidän asioidessaan kaupassa. Paikalla ollut myyjä totesi syyksi, että liikkeellä oli ohjeistus seurata kaikkia romaniasiakkaita. Vaateliikkeen johto kiistää kyseisen ohjeistuksen, mutta ymmärtää asiakkaille aiheutetun loukkauksen ja on yhdenvertaisuusvaltuutetun edistämässä sovinnossa sitoutunut kouluttamaan henkilökuntaansa, jottei vastaavaa tapahtuisi jatkossa. Myös liikekeskus ottaa asian käsittelyyn. Vaateliike suorittaa myös 1500 euron hyvityksen kummallekin asiakkaalle.  

Romaniväestöllä on yli 500 vuoden takaiset juuret Suomessa, mutta romaneihin liittyy yhä paljon ennakkoluuloja ja kielteisiä asenteita, jotka tulevat esille paitsi yksittäisinä syrjintätapauksina, myös rakenteellisesti. Vaikka romanien yleinen koulutustaso on noussut, syrjivät asenteet vaikeuttavat yhä romanien mahdollisuuksia työmarkkinoilla. Syrjinnän ja häirinnän kohteeksi joutuminen on monille romaneille toistuvaa. Kuitenkin esimerkiksi oikeusministeriön julkaisusta 7/2016 käy ilmi, että vain murto-osa vihapuhetta tai häirintää kohdanneista romaneista tekee siitä ilmoituksen.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu haluaakin korostaa syrjintälainsäädännön merkitystä romaneihin kohdistuvan syrjinnän kitkemiseksi ja syrjinnän uhrien perusoikeuksien toteuttamiseksi. 

- Sovinto osoittaa miten tärkeää on puuttua romaneihin kohdistuvaan syrjintään arkielämässä. Kyseinen vaateliike ja kauppakeskus ovat olleet yhteistyöhaluisia ja osoittaneet vastuunkantoa tilanteen ratkaisemiseksi, valtuutetun sijaisena toimiva toimistopäällikkö Rainer Hiltunen sanoo.

- Syrjintä vaikuttaa romanien yleiseen turvallisuudentunteeseen ja luottamukseen viranomaisiin. On tärkeä osoittaa, että sekä viranomaiset että muut toimijat tukevat käytännön toimilla romanien oikeuksien toteutumista, Hiltunen jatkaa.

Yhdenvertaisuuslaki:

8§ Syrjinnän kielto

Ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Syrjintä on kielletty riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä itseään vai jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen.

Välittömän ja välillisen syrjinnän lisäksi tässä laissa tarkoitettua syrjintää on häirintä, kohtuullisten mukautusten epääminen sekä ohje tai käsky syrjiä.

23 § Hyvitys

Syrjinnän tai vastatoimien kohteeksi joutuneella on oikeus saada hyvitys siltä viranomaiselta, työnantajalta tai koulutuksen järjestäjältä taikka tavaroiden tai palveluiden tarjoajalta, joka on tämän lain vastaisesti syrjinyt häntä tai kohdistanut häneen vastatoimia.

05.02.2020