Hyppää sisältöön

Yhdenvertainen festarikesä alkaa asenteista

Kesä on festivaalien ja tapahtumien kulta-aikaa. Jo suosituimmat festivaalit keräävät satojatuhansia kävijöitä. Kun mukaan lasketaan kaikki ympäri Suomea järjestettävät tapahtumat, koskettaa kesäisiin menoihin osallistuminen varsin suurta joukkoa. Haluan muistuttaa, että vammaisilla henkilöillä on oikeus osallistua yhdenvertaisesti muiden kanssa kulttuurielämään ja nauttia yhdenvertaisesti saatavilla olevista palveluista. Vammaisten henkilöiden lisäksi esteettömyys koskettaa myös alati laajenevaa ihmisten joukkoa: ikääntyviä, lastenvaunujen kanssa liikkuvia tai tilapäisesti toimintarajoitteisia, eikä esteettömyys ole keneltäkään pois. Vuonna 2017 yhdenvertaisuusvaltuutettu julkaisi suositukset tapahtumanjärjestäjille ja lipunvälitysyrityksille yhdenvertaisuuden huomioimiseksi tapahtumissa. Suositukset kiinnittävät huomiota kysymyksiin, jotka ovat nousseet esille yhteydenotoissa yhdenvertaisuusvaltuutettuun ja keskusteluissa lipunvälitysyritysten kanssa.

Tapahtumien esteettömyys tulisi nähdä kokonaisvaltaisesti näkemisen, kuulemisen, ymmärtämisen ja liikkumisen helppoutena. Esteettömyys alkaa saatavilla olevasta etukäteisinformaatiosta ja päättyy tapahtumaan saapumisen ja siellä toimimisen kautta sieltä poistumiseen. Esteettömyys on myös turvallisuuskysymys. Kun opasteet ovat kunnossa ja huolella suunniteltuja sekä kulkeminen helppoa, edistää se turvallisuutta ja parantaa kaikkien tapahtumakävijöiden kokemusta.

Monesti esteettömyyskysymyksissä mennään lain vaatima minimitaso edellä kiinnittämättä huomiota siihen, mikä oikeasti toimii kaikille käytännössä ja tekee palvelukokemuksesta aidosti yhdenvertaisen. Usein kyse on kuitenkin varsin pienistä muutoksista. Kun vammaiset henkilöt nähdään festivaalikävijöinä muiden joukossa, voidaan luoda ratkaisuja, jotka eivät eristä erityistarpeita vaativia omille alueilleen, vaan antavat mahdollisuuden nauttia kokemuksesta siinä missä muutkin. Esimerkiksi pyörätuolipaikkojen ja -korokkeiden sijoittelu merkitsee paljon. Olisitko mieluummin ystäviesi ja muiden festivaalikävijöiden seurassa vai kaukana toisessa päässä aluetta?

Monelle henkilökohtainen avustaja on välttämätön, jotta osallistuminen tapahtumiin on mahdollista. Henkilökohtainen avustaja mahdollistaa vammaisen henkilön täysipainoisen osallistumisen auttamalla tätä tekemään juuri niitä asioita, joita tämä tekisi, jos vamma ei olisi esteenä. Tämän vuoksi suosituksissammekin esitetään, että vammaiset henkilöt voivat osallistua tapahtumaan henkilökohtaisen avustajansa, tulkkinsa tai tukihenkilönsä kanssa siten, ettei avustajasta tule ylimääräisiä kustannuksia ja tälle on mahdollista varata paikka avustettavan välittömästä läheisyydestä. Aina avustajan tarve ei näy päällepäin. Asianmukaisinta ja kaikille sujuvinta onkin luottaa henkilön omaan ilmoitukseen avustajan tarpeesta. 

Kun esteettömyys huomioidaan jo suunnitteluvaiheessa, on se kustannustehokkaampaa myös tapahtumanjärjestäjälle ja auttaa välttämään mahdollisia eteen tulevia ikäviä tilanteita. Suunnitteluvaiheessa on mahdollista kuulla asiantuntijoita, jotka auttavat huomioimaan erilaiset vammaryhmät. Myös viestinnän rooli korostuu tapahtuman esteettömyyttä suunniteltaessa. On tärkeä muistaa, että tapahtumaa koskeva viestintä on saatavilla monimuotoisesti eri kanavissa – myös näkövammaisten henkilöiden lukemisen apuvälineille sopivissa tiedostomuodoissa. Esteettömyysinformaation saatavuus etukäteen on tärkeää, jotta vammainen henkilö tietää, millaiset puitteet tapahtumassa on ja tarvitseeko hän mahdollisesti avustajan mukaansa. Pohjakartta selkein esteettömyysmerkein ja mahdollisin poikkeusreittimerkinnöin on helppo keino luoda viestiä siitä, että tapahtuma on ottanut kaikki kävijät huomioon. 

Esteettömän tapahtuman suunnittelu lähtee asenteista. Usein esteettömyyspuutteissa kyse onkin vain tiedon puutteesta. Kun tapahtumien esteettömyys parantuu, myös kävijöiden määrä lisääntyy ja kävijäkunta moninaistuu. Hyvää festarikesää kaikille!