Hyppää sisältöön

Yhdenvertainen lähi- ja etäopetus poikkeustilassa

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on vastaanottanut kantelun, koskien etäopetuksen järjestämistä lapsille, joiden perheessä on koronaviruksen riskiryhmään kuuluvia.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu ei tässä vaiheessa selvitä asiaa syrjintäepäilynä, koska kyseessä on poikkeustilanne, johon liittyvät käytännöt muovautuvat edelleen. Tuomme kuitenkin esiin näkemyksemme, että perusopetuslain 18 §:n tulkitseminen niin, että erityisjärjestelyt koskevat ainoastaan tapauksia, joissa lapsi itse kuuluu riskiryhmään, voi olla syrjivä tai yhteensopimaton koulutuksen järjestäjän yhdenvertaisuuden edistämisvelvoitteen kanssa.  

Yhdenvertaisuusvaltuutettu suosittelee, että mikäli erityisiä opetusjärjestelyitä tehdään lapsille, jotka kuuluvat riskiryhmiin, mahdollisuus erityisiin opetusjärjestelyihin tarjottaisiin yhtäläisesti myös lapsille, jotka ovat perustellusti poissa opetuksesta perheenjäsenensä terveydentilan vuoksi. Yhdenvertaisuusvaltuutettu suosittelee opetus- ja kulttuuriministeriölle sen selvittämistä tulisiko perusopetuslain 18 §:n kolmanteen kohtaan lisätä oppilaan oman terveydentilan lisäksi viittaus oppilaan läheisen terveydentilaan tai muutoin täsmentää lainsäädäntöä.

Lausunto kokonaisuudessaan alla

14.05.2020