Hyppää sisältöön

Opiskelijalle hyvitystä häirinnästä – opettajalta oppitunnilla loukkaavia kommentteja

LEHDISTÖTIEDOTE 6.4.2017

Yhdenvertaisuusvaltuutettu edisti sovintoa syrjintätapauksessa

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on neuvotellut sovinnon asiassa, joka koskee opettajan opiskelijaan kohdistamaa häirintää kansalaisuuden perusteella. Opettaja oli haukkunut virolaisia henkilöitä epäasiallisesti muiden opiskelijoiden kuullen. Neuvottelujen tuloksena oppilaitos pyysi anteeksi syrjityltä opiskelijalta ja maksoi hänelle 2000 euron korvauksen syrjinnästä.  

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian opettaja syyllistyi opiskelijaan kohdistuneeseen häirintään. Opettaja nimitteli epäasiallisesti oppitunnilla opiskelijan kotimaasta peräisin olevien henkilöiden luonteenpiirteitä ja asennetta.  Oppilaitos puuttui välittömästi opettajan epäasialliseen kielenkäyttöön ja antoi menettelystä työnjohdollisen sanktion.

Opiskelija otti yhteyttä yhdenvertaisuusvaltuutettuun, joka katsoi, että kyseessä on yhdenvertaisuuslaissa kielletty häirintä. Yhdenvertaisuusvaltuutetun saaman selvityksen perusteella todettiin häirinnän tapahtuneen ja asiaa selvitettiin yhdessä oppilaitoksen kanssa. Yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä on tyytyväinen koulun toimintaan ja muistuttaa, että oppilaitoksilla on yhdenvertaisuuslain perusteella erityinen velvollisuus varmistaa, että häirintää tai muuta syrjintää ei tapahdu. Häirintään on puututtava tehokkaasti.

- On erityisen vakavaa, kun opettaja kohdistaa häirintää opiskelijaan. Tässä tapauksessa opettaja on käyttänyt loukkaavia ilmaisuja muiden opiskelijoiden kuullen, mikä on nöyryyttävää. Kiusaaminen ei ole vain uhria koskeva asia. Kun tällaista tapahtuu, oppilaitoksen on näytettävä kaikille opiskelijoilleen, että opettajan toiminta ei ole ollut hyväksyttävää, yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä sanoo.

Yhdenvertaisuuslain mukaan oppilaitos vastaa opettajan oppilaisiin kohdistamasta häirinnästä ja on hyvitysvastuussa tapahtuneesta.

Henkilökohtaiseen ominaisuuteen, kuten alkuperään, kieleen, uskontoon, vammaisuuteen tai seksuaaliseen suuntautumiseen perustuva häirintä on yksi syrjinnän muodoista. Häirinnässä on kyse vakavasta ihmisarvoa loukkaavasta käytöksestä, jolla luodaan henkilöä kohtaan esimerkiksi halventava tai uhkaava ilmapiiri. Loukkaamistarkoitusta ei edellytetä.

Yhdenvertaisuuslakia valvovana viranomaisena yhdenvertaisuusvaltuutettu voi edistää sovintoa neuvottelemalla syrjinnän uhrin ja syrjivän osapuolen välillä. Kirjallisessa sovintosopimuksessa Omnia pyytää anteeksi, sitoutuu maksamaan opiskelijalle hyvitystä ja tarkastelemaan toimintaansa niin, että vastaavaa ei tapahdu uudestaan.

- Omnialle monikulttuurisena oppilaitoksena häiriötön ja turvallinen työyhteisö sekä avoin oppimisympäristö ovat toimintakulttuurin kulmakiviä. Otamme tämän asian vakavasti ja käsittelemme asiaa yhdessä henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa, keskustellaan yhdessä ja otetaan opiksi, Omnian johtaja Sampo Suihko sanoo.

Kaikilla oppilaitoksilla on yhdenvertaisuuslain mukaan velvollisuus laatia yhdenvertaisuussuunnitelma, johon sisällytetään oppilaitoskohtaisen kartoituksen pohjalta tarpeellisia toimia syrjinnän estämiseksi ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Omnialla on käytössä vahvistettu yhdenvertaisuussuunnitelma.

Valtuutettu pitää tärkeänä, että koulut ottavat häirintäkokemukset vakavasti ja panostavat ennaltaehkäisyyn.

 

Yhdenvertaisuuslaki:

14 §  Häirintä

Henkilön ihmisarvoa tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukkaava käyttäytyminen on häirintää, jos loukkaava käyttäytyminen liittyy 8 §:n 1 momentissa tarkoitettuun syyhyn ja käyttäytymisellä luodaan mainitun syyn vuoksi henkilöä halventava tai nöyryyttävä taikka häntä kohtaan uhkaava, vihamielinen tai hyökkäävä ilmapiiri.

Työnantajan menettelyä on pidettävä syrjintänä, jos työnantaja saatuaan tiedon siitä, että työntekijä on joutunut työssään 1 momentissa tarkoitetun häirinnän kohteeksi, laiminlyö ryhtyä käytettävissään oleviin toimiin häirinnän poistamiseksi.

23 § Hyvitys

Syrjinnän tai vastatoimien kohteeksi joutuneella on oikeus saada hyvitys siltä viranomaiselta, työnantajalta tai koulutuksen järjestäjältä taikka tavaroiden tai palveluiden tarjoajalta, joka on tämän lain vastaisesti syrjinyt häntä tai kohdistanut häneen vastatoimia.

06.04.2017