Hyppää sisältöön

Yhdenvertaisuusvaltuutettu hakee SOTE-asioiden erityisasiantuntijaa / tiimikoordinaattoria vakinaiseen virkaan

Erityisasiantuntija toimii tiimikoordinaattorina n. 4-5 henkilön SOTE-, sosiaaliturva-, asumis-, vammais- ja liikenneasioiden tiimissä, joka kuuluu valtuutetun toimiston yhdenvertaisuuden edistämisen ja syrjintään puuttumisen yksikköön. Erityisasiantuntijan tehtävä on koordinoida valtuutetun työtä edellä mainituilla alueilla, minkä lisäksi hän yhdessä tiimin muiden jäsenten kanssa toimii asioiden valmistelijana ja esittelijänä.

Tehtäviin kuuluu keskeisesti valtuutetun vaikuttamistyön suunnittelu ja toteutus sekä syrjintään puuttuminen mainituilla alueilla. Erityisasiantuntijan tehtäviin, yhdessä tiimin muiden jäsenten kanssa, kuuluu syrjintään liittyvien asioiden selvittäminen, henkilöiden oikeuksiin pääsyn turvaaminen, valtuutetun kannanottojen valmistelu, aloitteiden ja selvitysten tekeminen, raporttien ja kertomusten kirjoittaminen ja koordinointi, työryhmiin osallistuminen, kouluttaminen sekä muut valtuutetun toimialallaan osoittamat tehtävät.

Hakijalta odotamme

Parhaat valmiudet tehtävien hoitamiseen antaa ylempi oikeustieteen tai muu tehtävien kannalta soveltuva korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys perus-, ihmisoikeus-, ja yhdenvertaisuuskysymyksiin (erityisesti viran tehtäviin kuuluvissa asioissa). Erityisenä etuna on kokemus syrjintään puuttumisesta, yhdenvertaisuuden edistämisestä ja muusta vaikuttamistyöstä esimerkiksi SOTE-, sosiaaliturva-, vammaispalvelu- tai esteettömyysasioissa. Lisäksi etuna pidämme kokemusta lähiesihenkilön tai sellaista vastaavan tehtävistä, joihin on kuulunut koordinointitehtäviä ja muiden henkilöiden ohjaaminen. Kokemus oikeuksien toteuttamisesta oikeudenkäyttöelimissä katsotaan myös eduksi.

Lisäksi tehtävään valittavalta odotetaan aloite- ja yhteistyökykyä, itsenäistä työskentelyotetta ja hyviä organisointitaitoja, hyvää kirjallista ilmaisutaitoa, kykyä arvioida erilaisten ratkaisuvaihtoehtojen yhteiskunnallisia vaikutuksia sekä hyviä vuorovaikutustaitoja.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen
Alkamisaika: 1.6.2023 tai sopimuksen mukaan
Hakuaika päättyy: 7.5.2023 klo 23.59. Hakuohjeet ja sähköinen hakemuslomake valtiolle.fi-palvelussa.
Palkkaus: Tehtävän palkkaus vahvistetaan virkaehtosopimuksen mukaisessa tehtävän vaativuuden arviointimenettelyssä ennen viran täyttämistä. Tehtävän palkkaus esitetään vahvistettavaksi vaativuustasolle 19 (4508,41 euroa/kk), minkä lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuva palkanosa, joka virkasuhteen alussa, riippuen mm. henkilön koulutuksesta ja kokemuksesta, yleensä on n. 17-26 % tehtäväkohtaisesta palkasta.

Lisätietoa tehtävästä antaa:
Robin Harms
erityisasiantuntija, tiiminvetäjä
0295 666 815
[email protected]

Yhdenvertaisuusvaltuutettu korostaa toiminnassaan yhdenvertaisuuden toteutumista ja arvostaa monimuotoisuutta työyhteisössä. Toivomme hakijoiksi eri ikäisiä ja eri sukupuolia olevia henkilöitä sekä kieli-, kulttuuri- tai muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman mukaisesti valinnassa voidaan toteuttaa positiivista erityiskohtelua monipuolisen henkilöstörakenteen edistämiseksi. Yhdenvertaisuusvaltuutettu tarjoaa esteettömät työtilat ja työntekijöille tehdään tarpeen mukaan kohtuullisia mukautuksia.

17.04.2023