Hyppää sisältöön

Yhdenvertaisuusvaltuutettu hakee ylitarkastajaa vakituiseen virkaan

Yhdenvertaisuusvaltuutettu hakee ylitarkastajaa vakituiseen virkaan. Ylitarkastaja toimii yhdenvertaisuuden edistämiseen ja syrjintään puuttumiseen liittyvien asioiden valmistelijana ja esittelijänä. Tehtäviin kuuluu muun muassa syrjintää koskevien yhteydenottojen selvittäminen, valtuutetun kannanottojen valmistelu, aloitteiden ja selvitysten tekeminen, raporttien ja kertomusten kirjoittaminen ja koordinointi, työryhmiin osallistuminen, kouluttaminen sekä muut valtuutetun toimialallaan osoittamat tehtävät.

Parhaat valmiudet tehtävän hoitamiseen antaa ylempi oikeustieteen korkeakoulututkinto, perehtyneisyys perus- ja ihmisoikeuskysymyksiin ja yhdenvertaisuuskysymyksiin, sekä kokemus perus- ja ihmisoikeustyöstä.

Erityisenä etuna pidämme perehtyneisyyttä vammaisten henkilöiden oikeuksiin, kokemusta syrjintään puuttumisesta ja yhdenvertaisuuden edistämisestä julkisessa toiminnassa, (mm. sosiaali- ja terveysalalla), sekä kokemusta oikeuksien toteuttamisesta oikeudenkäyttöelimissä.

Lisäksi tehtävään valittavalta odotetaan aloite- ja yhteistyökykyä, itsenäistä työskentelyotetta, hyvää kirjallista ilmaisutaitoa, kykyä arvioida erilaisten ratkaisuvaihtoehtojen yhteiskunnallisia vaikutuksia sekä hyviä vuorovaikutustaitoja.

Tehtävän menestyksellisessä hoitamisessa tarvitaan erinomaista suomen, hyvää englannin sekä tyydyttävää ruotsin kielen taitoa. Muu kielitaito luetaan eduksi.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu korostaa toiminnassaan yhdenvertaisuuden toteutumista ja arvostaa monimuotoisuutta työyhteisössä. Toivomme hakijoiksi eri ikäisiä ja eri sukupuolia olevia henkilöitä sekä kieli-, kulttuuri- tai muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman mukaisesti valinnassa voidaan toteuttaa positiivista erityiskohtelua monipuolisen henkilöstörakenteen edistämiseksi.

Viimeinen hakupäivä: 1.11.2021

Alkamisaika: 1.12.2021 tai sopimuksen mukaan.

Lue lisää ja hae tehtävää valtiolle.fi -palvelussa.

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu
PL 24
00023
Valtioneuvosto

13.10.2021