Valikko

Yhdenvertaisuusvaltuutettu kerää syksyn aikana tietoa afrikkalaistaustaisten henkilöiden kokemasta syrjinnästä

Yhdenvertaisuusvaltuutettu kerää syksyn aikana kyselyselvityksen avulla tietoa afrikkalaistaustaisten henkilöiden kokemasta alkuperään liittyvästä syrjinnästä Suomessa sekä selvittää aliraportoinnin syitä. Tiedonkeruun erityisinä painopisteinä ovat työelämä sekä koulumaailma. 

Vuonna 2018 EU:n perusoikeusvirasto (FRA) julkaisi Being Black in the EU-selvityksen (joka on osa aiemmin julkaistua EU-midistutkimusta), jossa tutkittiin EU:n jäsenmaissa asuvien afrikkalaistaustaisten henkilöiden kokemaa rasistista häirintää ja syrjintää. Suomessa peräti 63 prosenttia vastaajista ilmoitti kokeneensa rasistista häirintää viimeisen viiden vuoden aikana. Mukana olleiden 12 maan keskiarvo oli 30 prosenttia, minkä Suomi siis ylitti kaksinkertaisesti. Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistoon tulevissa alkuperään perustuvissa syrjintäkanteluissa afrikkalaistaustaisuus/ihonväri ei kuitenkaan nouse selkeästi esiin. Näin ollen valtuutettu haluaa kerätä tietoa afrikkalaistaustaisten henkilöiden kokemasta syrjinnästä sekä selvittää aliraportoinnin syitä. 

- Selvityksen tavoite on saada tietoa afrikkalaistaustaisten henkilöiden arjen syrjintäkokemuksia sekä miksi syrjintäkokemuksia ei ilmoiteta meille tai muille viranomaisille. Aiheesta on suuri tarve saada lisää tutkimustietoa ja paikata tiedon puutetta, sanoo yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä.

Selvitys toteutetaan kyselytutkimuksella ja henkilöhaastatteluilla. Kyselytutkimus tiedon keräämiseksi aloitetaan syyskuun alkupuolella ja siitä tiedotetaan erikseen. 

27.08.2019