Hyppää sisältöön

Yhdenvertaisuusvaltuutettu: KHO:n päätöksen syrjivästä etnisestä profiloinnista tulee ohjata poliisia muuttamaan toimintaansa

Korkein hallinto-oikeus linjasi tänään vuosikirjapäätöksessään, että Helsingin poliisilaitoksen poliisipartio toimi syrjivästi käyttäessään etnistä profilointia katuprostituutiovalvonnassa. Yhdenvertaisuusvaltuutettu pitää päätöstä erittäin merkittävänä ja katsoo, että poliisin tulee varmistaa, että syrjinnän kielto ymmärretään poliisissa oikein.

Kyseisessä tapauksessa siviiliasuiset poliisit pysäyttivät vuonna 2016 kaksi suomalaista naista yöllä Helsingin keskustassa ja pyysivät heiltä henkilöllisyystodistuksia katuprostituutiovalvontaan liittyen.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta katsoi päätöksessään vuonna 2018, että poliisin menettely oli ollut yhdenvertaisuuslaissa kiellettyä välitöntä syrjintää. Helsingin hallinto-oikeus kumosi lautakunnan ratkaisun. Poliisin toimenpiteiden kohteeksi joutuneet henkilöt valittivat korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu lausui korkeimmalle hallinto-oikeudelle, että hallinto-oikeuden päätöksessä ei sovellettu etnisen syrjinnän kieltoa yhdenvertaisuuslain, perustuslain ja kansainvälisten ihmisoikeussopimusten mukaisesti.

Korkein hallinto-oikeus katsoo päätöksessään, että poliisilla ei ollut perusteita pysäyttää kyseisiä henkilöitä. Poliisi käytti KHO:n mukaan syrjivää etnistä profilointia.

– Etninen syrjintä on vakava syrjinnän muoto, erityisesti poliisin harjoittamana. Ei ole hyväksyttävää, että etniseen vähemmistöön kuuluvat ihmiset olisivat jokapäiväisessä elämässään ihonvärinsä tai oletetun etnisyytensä vuoksi muita alttiimpia poliisin pysäytyksille, yhdenvertaisuusvaltuutettu Kristina Stenman painottaa.

– Tämä on historiallinen päätös. Etnisessä profiloinnissa on kyse rakenteellisesta syrjinnästä ja rasismista. Poliisin on arvioitava toimintatapojaan ja varmistettava, että syrjinnän kielto ymmärretään poliisissa oikein, erityisasiantuntija Robin Harms sanoo.

Etnisen syrjinnän estämiseksi tarvitaan myös lakimuutos: Ulkomaalaisvalvonnan suorittamista koskevaa ulkomaalaislain 129 a §:ä on etnisen syrjinnän ja profiloinnin ehkäisemiseksi tarpeellista selkiyttää.

08.09.2022