Hyppää sisältöön

Yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiän itsenäisyyspäivätervehdys

Itsenäisyyspäivä on hyvä hetki miettiä, mikä meitä yhdistää. Miten voimme kehittää Suomea sellaiseksi, että se kannattelee kaikkia ihmisiä ja että kaikki ovat yhtä osallisia yhteisen maan rakentamisessa? Ihmisoikeuksien turvaaminen, moninaisuuden näkeminen voimavarana ja yhteiskunta, johon kaikki voivat osallistua, antavat parhaat lähtökohdat hyvinvoivalle Suomelle. Oikeusvaltio nojaa ihmisoikeuksiin, yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon. Yhdenvertaisuus on demokratian lähtökohta. Kaikkien Suomen rakentaminen edellyttää, että pidämme kiinni siitä hyvinvointivaltiosta, jonka idea on tasoittaa eriarvoisuutta. Samalla se edellyttää luovuutta ja valmiutta nähdä, että elämä Suomessa muuttuu kaiken aikaa ja monipuolistuu.

Yhteinen isänmaa ei tarkoita samaa kuin yhtenäiskulttuuri. Jokainen, joka asuu Suomessa ja on osa tätä yhteiskuntaa. Jokainen, joka itse kokee olevansa suomalainen, on suomalainen. Suomi koostuu monenlaisista ihmisistä, oli kyse sitten äidinkielestä, etnisestä taustasta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai sukupuoli-identiteetistä, taloudellisesta asemasta, perhemuodosta, uskonnosta tai vakaumuksesta. Useimmilla ihmisillä on myös monia identiteettejä samaan aikaan ja kuulumme yhtä aikaa useisiin yhteisöihin. Moninaisuutemme vahvistaa meitä ja antaa mahdollisuuden rakentaa hyvää yhteiskuntaa. Yhteisöllisyys edellyttää luottamusta ja luottamus edellyttää osallisuutta – kokemusta siitä, että tulee kuulluksi. Todellinen osallisuus edellyttää myös, että saa kokea olevansa omana itsenään samanarvoinen muiden kanssa Kun etsimme yhdessä ratkaisuja ja keinoja ottaa kaikki mukaan, meillä on mahdollisuus vahvistua ja kehittyä entistä moninaisemmaksi, tämän päivän ja tulevaisuuden itsenäiseksi Suomeksi.