Hyppää sisältöön

Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunnot valtioneuvoston ihmisoikeuspoliittisesta selonteosta

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on lausunut valtioneuvoston ihmisoikeuspoliittisesta selonteosta. Valtuutettu on antanut lausunnot ulkoasiainvaliokuntaan, työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, lakivaliokuntaan sekä suureen valiokuntaan. Lausunnoissaan valtuutettu painottaa muun muassa sitä, että syrjinnän uhrin pääsyä oikeuksiinsa on vahvistettava.

Lausunnot kokonaisuudessaan liitteenä:

 

24.02.2022