Valikko

Yhdenvertaisuusvaltuutettu: Saamelaisten kulttuurisia oikeuksia kunnioitettava matkailussa

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on lähettänyt tänään työ- ja elinkeinoministeriölle ja Finpro:lle kirjeen kiinnittääkseen huomiota yhdenvertaisuuslain syrjinnän ja häirinnän kieltoihin sekä viranomaisten velvollisuuteen edistää yhdenvertaisuutta. Kirje liittyy Visit Finlandin julkaisemaan Suomea markkinoivaan videoon 100 Days of Polar Night Magic. Visit Finland on osa Finpro:ta.

Alkuperäisellä videolla oli mukana kohtauksia, jotka viittaavat saamelaisiin. Videon antama kuva saamelaiskulttuurista on yhdenvertaisuusvaltuutetun mukaan stereotyyppinen ja harhaanjohtava. Saamelaiset ovat alkuperäiskansa ja vähemmistö, jonka kulttuuri on varsin vähän tunnettu ja johon on liitetty vuosikymmenten ajan kielteisiä stereotypioita. ”Matkailun edistäminen harhaanjohtavilla ja leimaavilla mielikuvilla on haitallista sekä saamelaisten kulttuuristen oikeuksien että yhdenvertaisuuden kannalta”, yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä sanoo. ”Saamelaisia koskevassa viestinnässä ja markkinoinnissa on tärkeää tehdä yhteistyötä saamelaisväestön kanssa ja kunnioittaa heidän kulttuurisia oikeuksiaan”, Pimiä jatkaa.

Visit Finland on sittemmin pyytänyt anteeksi videota ja kertonut muuttavansa videon sisältöä yhteistyössä saamelaiskäräjien kanssa. Yhdenvertaisuusvaltuutettu pitää tätä ratkaisua erittäin hyvänä. Hän toivoo, että Visit Finland jatkossa huomioi Suomessa elävän alkuperäiskansan kulttuurin saamelaisia kunnioittavalla tavalla, ja että työ- ja elinkeinoministeriö ottaa yhdenvertaisuusnäkökulmat huomioon rahoituspäätöksissään.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävä on edistää yhdenvertaisuutta ja puuttua syrjintään. Valtuutettu on itsenäinen ja riippumaton viranomainen. Valtuutetun puoleen voi kääntyä, jos on kokenut tai havainnut syrjintää iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtäviin kuuluu myös syrjinnän vaarassa olevien ryhmien olojen, oikeuksien ja aseman edistäminen.

23.10.2015