Hyppää sisältöön

Yhdenvertaisuusvaltuutettu suosittelee, että Suomi keskeyttäisi palautukset Kreikkaan

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on jo pitkään seurannut Kreikassa oleskelevien pakolaisten huonoja olosuhteita ja ihmisoikeustilannetta. Kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden asema joissakin Euroopan unionin jäsenvaltioissa on niin vaikea, että kyseisiä jäsenmaita ei ole aina voitu pitää niin kutsuttuina turvallisina turvapaikkamaina kolmansien maiden kansalaisille. Kreikka on ollut pitkään näiden maiden joukossa, ja tilanne on vaikeutunut viime aikoina. Jotkut Kreikassa kansainvälisen suojelun aseman saaneet henkilöt ovat hakeneet Suomessa turvapaikkaa, mutta saaneet täältä kielteiset päätökset. Yhdenvertaisuusvaltuutettu suosittelee, etteivät Suomen viranomaiset palauttaisi kansainvälistä suojelua hakeneita ihmisiä Kreikkaan. Ensimmäisen kerran valtuutettu antoi tämän suosituksen kesäkuussa. Muutosta ei kuitenkaan ole tapahtunut, joten valtuutettu uusii nyt suosituksensa sisäministeriölle, Maahanmuuttovirastolle ja Poliisihallitukselle. 

On suuri riski, että Kreikkaan palautettu ihminen joutuu erittäin vaikeisiin oloihin. Silloin kun turvapaikanhakijan tai pakolaisen tilanne on asunnottomuuden, työttömyyden, sosiaaliturvan puutteen ja fyysisen turvattomuuden johdosta vaikea, Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on voinut katsoa tilanteen muodostavan ihmisoikeussopimuksen epäinhimillisen kohtelun kiellon loukkauksen. Näin tuomioistuin katsoikin Kreikan osalta päätöksessään M.S.S. v. Belgia ja Kreikka (hakemus no. 30698/09, 21.1.2011).

Löydät valtuutetun kannanoton ja suositukset kokonaisuudessaan alla olevasta linkistä.

29.09.2022