Hyppää sisältöön

Yhdenvertaisuusvaltuutettu tyytyväinen syrjintätuomioon ja hyvitykseen kuuron opiskelijan tapauksessa: "Syrjintä loukkaa aina syvästi ihmisarvoa"

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on tyytyväinen Helsingin käräjäoikeuden tänään antamaan langettavaan tuomioon tapauksessa, jossa koulutusta tarjoava yritys oli peruuttanut opiskelupaikan saatuaan tietää opiskelijan olevan kuuro ja tarvitsevan viittomakielen tulkkausta.

”Vammaisilla henkilöillä on oikeus kohtuullisiin mukautuksiin, jotka mahdollistavat opiskelun. Tässä tapauksessa tarvittavat mukautukset olisivat olleet vähäisiä ja helppo toteuttaa, mutta niitä ei ollut edes selvitetty ennen opiskelupaikan perumista. Tapahtuneella syrjinnällä on ollut merkittäviä vaikutuksia yksilön elämään”, yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä painottaa.

Toimitusjohtaja tuomittiin 20 päiväsakkoon sekä yritys ja toimitusjohtaja yhdenvertaisuuslain perusteella yhteisvastuullisesti 8000 euron hyvitykseen, joka maksetaan syrjityksi tulleelle. ”Tämänsuuruinen hyvitys toimii EU-lainsäädännön edellyttämällä tavalla varoittavana esimerkkinä. Se ennaltaehkäisee tehokkaasti syrjintää”, Pimiä toteaa.

Syyttäjällä on uuden, 1.1.2015 voimaan tulleen yhdenvertaisuuslain mukaan velvollisuus varata yhdenvertaisuusvaltuutetulle mahdollisuus tulla kuulluksi syrjintärikosepäilyissä syyteharkinnan yhteydessä. Yhdenvertaisuusvaltuutettu antoi lausunnon myös nyt käsillä olleessa tapauksessa ja oli oikeuden istunnossa asiantuntijana kuultavana. ”Valtuutetun mahdollisuus ottaa kantaa on olennainen rikoslain ja yhdenvertaisuuslain johdonmukaisen soveltamisen kannalta”, Pimiä muistuttaa.

Helsingin käräjäoikeuden tänään antama tuomio on ensimmäinen opiskelupaikan epäämiseen vammaisuuden perusteella liittyvä syrjintäasia, josta on annettu oikeudessa rikoslain mukainen tuomio ja määrätty yhdenvertaisuuslain mukainen hyvitys.

01.02.2016