Valikko

Yhdenvertaisuusvaltuutettu vierailulla Tornion järjestelykeskuksessa

Yhdenvertaisuusvaltuutettu vierailee perjantaina 16.10. Torniossa sijaitsevassa turvapaikanhakijoiden järjestelykeskuksessa. Vierailun tarkoituksena on tutustua väliaikaisen järjestelykeskuksen toimintaan. Mukana vierailulla on valtuutetun maasta poistamisen valvonnan tiimi.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävänä on syrjintään puuttumisen, yhdenvertaisuuden edistämisen ja ihmiskaupparaportoinnin lisäksi valvoa maasta poistamisen täytäntöönpanoa sekä yleisesti heikommassa asemassa olevien ihmisryhmien kohtelua Suomessa. Palautusten valvontaa koskeva lainmuutos tuli voimaan vuoden 2014 alusta. Aiemmin mikään poliisin ulkopuolinen taho ei ole valvonut maasta poistamisen täytäntöönpanoa. Yhdenvertaisuusvaltuutetun rooli on valvova, eikä se voi esimerkiksi keskeyttää maasta poistamista. Kansainvälisten kokemusten mukaan palautusten riippumattomalla valvonnalla on liiallista voimankäyttöä tai muuta kiellettyä kohtelua ennaltaehkäisevä vaikutus. Raju maahantulijoiden määrän kasvu enteilee sekä Suomen että EU:n tasolla runsasta kasvua myös maasta poistamisissa.

Maasta poistamisen valvonnan tiimin arkeen kuuluvat käynnit säilöönottoyksiköissä, joissa käännytettäviä pidetään, sekä käännytysmatkoille osallistuminen. Myös lainsäädännön, ohjeistusten ja toiminnan soveltamisen arviointi kuuluu tiimin tehtäviin. Yhdenvertaisuusvaltuutettu valitsee saamiensa tietojen pohjalta ne päätökset, joiden täytäntöönpanoa halutaan tarkemmin seurata. ”Usein kysymys on haavoittuvassa asemassa olevista ryhmistä: lapsiperheet, yksinhuoltajat, sairaat”, kertoo tiimin vetäjä Päivi Keskitalo. ”Tavoitteena on ihmisarvoa ja perusoikeuksia kunnioittava toiminta myös vaikeissa maastapoistamistilanteissa”, hän jatkaa. Tiimi on ollut tänä vuonna mukana yhteensä seitsemällä käännytyslennolla, ja matkoja on suunnitteilla vielä loppuvuoteen.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä kommentoi Tornion vierailua: ”Järjestelykeskus on väliaikainen ja toiminta on saatu nopeasti käyntiin. Odotan näkeväni erinomaisesti järjestettyä virkamiestoimintaa, jossa turvapaikanhakijoita kohdellaan hyvin eivätkä he joudu odottamaan jatkosijoituspaikkaansa kohtuuttoman pitkään.”

Lisätiedot: Ylitarkastaja Päivi Keskitalo, 0295 666 801, paivi.keskitalo(at)oikeus.fi

15.10.2015