Hyppää sisältöön

Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto kaavoitus- ja rakentamislain hallituksen esitysluonnoksesta

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on antanut lausunnon kaavoitus- ja rakentamislain hallituksen esitysluonnoksesta. Lausunto on kokonaisuudessaan alla PDF-tiedostona.

Lausunnossa yhdenvertaisuusvaltuutettu katsoo, että esteettömyys tulisi huomioida kokonaisvaltaisena asiana ja sisällyttää lain tavoitteisiin sekä sisällöllisiksi vaatimuksiksi eri kaavatasoille. Valtuutettu ei pidä riittävänä, että esteettömyys huomioitaisiin lähinnä rakentamista koskevissa säännöksissä sekä mahdollisuuksien mukaan huomioitava seikkana yleisten alueiden suunnittelussa. Mitä ylemmällä kaavahierarkiatasolla esteettömyys huomioitaisiin, sitä suuremmalla todennäköisyydellä se ulottuisi toteutukseen saakka.

Esteettömyyden lisäksi yhdenvertaisuusvaltuutettu korostaa lausunnossaan alkuperäiskansa saamelaisten oikeuksia.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto kaavoitus- ja rakentamislain hallituksen esitysluonnoksesta (pdf)

10.12.2021