Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto koskien uutta alkoholilakia: kohtaa henkilöllisyyden todistamisesta on tarpeen muuttaa

Hallituksen eduskunnalle esittämässä alkoholilain lakiesityksen 40 §:n mukaan alkoholijuomien ostaja ja anniskelualueella oleskeleva on velvollinen vaadittaessa todistamaan henkilöllisyytensä ”viranomaisen myöntämällä kuvallisella henkilökortilla, ajokortilla tai passilla”. Pykälän perustelut ovat varsin niukat.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu arvioi, että jos laki tulee voimaan ehdotetussa muodossaan eikä sen perusteluja täsmennetä, on mahdollista tai jopa todennäköistä, että lain sallimaa oikeutta vaatia todistamaan henkilöllisyys (ikä) käytetään syrjivästi.

Valtuutettu on toiminnassaan havainnut, että anniskeluikärajaan perustuen tietyt ravintolat ovat vaatineet henkilöllisyyden (iän) todistamista muiltakin kuin nuorehkoilta näyttäviltä henkilöiltä, varsinkin ulkomaalaisilta tai oletetuilta ulkomaalaisilta henkilöiltä. Näissä tilanteissa on kokemuksemme mukaan usein ollut kyse pyrkimyksestä valikoida asiakkaat rikoslaissa ja yhdenvertaisuuslaissa kielletyin syrjivin perustein.

Valtuutettu korostaa, että henkilötodistusten (iän) tarkastaminen ei saa perustua syrjivään käytäntöön esimerkiksi etnisen tai kansallisen alkuperän perusteella.

Perusteluissa olisi tarpeellista selventää, että vaihdettu ajokortti riittää todistukseksi. Nykyisin vaihdettua ajokorttia haettaessa hakijan on esitettävä henkilöllisyystodistuksena joko passi tai muu virallinen henkilöllisyystodistus, jolloin viranomainen todentaa henkilöllisyyden.

Perusteluissa olisi myös todettava, että maahanmuuttoviraston myöntämä oleskelulupakortti sekä pakolaisen matkustusasiakirja riittävät henkilöllisyyden (iän) todistamiseksi. Jos muukalaispassiin tai pakolaisen matkustusasiakirjaan on tehty merkintä henkilöllisyyden varmentamattomuudesta ei sen pitäisi myöskään tarkoittaa, ettei kyseistä asiakirjaa tule hyväksyä todistukseksi henkilöllisyydestä (iästä).

15.11.2017

Tiedostot