Valikko

Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto lakivaliokunnalle avioliittolain liitelaeista

Yhdenvertaisuusvaltuutettu toteaa lausunnossaan muun muassa:

Yhdenvertaisuusvaltuutettu pitää tervetulleena ja tärkeänä edistysaskeleena sitä, että avioliittolaki muutetaan tasa-arvoiseksi siten, että laki ei 1.3.2017 alkaen aseta vaatimuksia avioliiton solmivien puolisoiden sukupuolesta. Valtuutettu kannattaa rekisteröidyssä parisuhteessa olevien henkilöiden mahdollisuutta päättää itse, muuttavatko parisuhteensa avioliitoksi vai pysyvätkö edelleen rekisteröidyssä parisuhteessa.

Avioliittolain ja sen liitelakien muutosten voimaantulon jälkeenkin lainsäädäntö kohtelee eri perhemuotoja joiltain osin eri tavalla vailla lainsäädännön edellyttämää, perus- ja ihmisoikeuksien kannalta hyväksyttävää syytä.

 Yhdenvertaisuusvaltuutettu pitää tärkeänä, että eri perhemuotojen yhdenvertaisen kohtelun puutteet lainsäädännössä arvioitaisiin. Arvioinnin pohjalta päätettäisiin toimenpiteistä, joilla eri perhemuodot ja kaikenlaisiin perheisiin syntyvät lapset asetettaisiin lain edessä de facto yhdenvertaiseen asemaan keskenään.

Lue lausunto alta.

27.11.2015