Hyppää sisältöön

Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle PS-nuorten twiitistä yhdenvertaisuuslain näkökulmasta

Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle asiassa OKM/4/690/2019

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt yhdenvertaisuusvaltuutetulta lausuntoa PS-Nuorten Twitter-tilillä julkaistuun päivitykseen liittyen.

Yhdenvertaisuuslaissa kielletään syrjintä muun muassa alkuperän perusteella (8 §). Häirintä on yksi kielletyn syrjinnän muodoista (14 §). Alkuperään perustuvalla häirinnällä tarkoitetaan henkilön ihmisarvoa tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukkaava käyttäytymistä, jos loukkaava käyttäytyminen liittyy alkuperään ja käyttäytymisellä luodaan mainitun syyn vuoksi henkilöä halventava tai nöyryyttävä taikka häntä kohtaan uhkaava, vihamielinen tai hyökkäävä ilmapiiri. Syrjintä etnisen alkuperän perusteella katsotaan kansallisessa lainsäädännössä ja kansainvälisessä oikeuskäytännössä erityisen vakavaksi. Syrjintäperusteista etninen alkuperä on ainoa, jota koskien yhdenvertaisuuslaissa aina edellytetään lakitasoista säännösperustaa eri laisen kohtelun oikeuttamiseksi.

Valtuutetun näkemyksen mukaan PS-nuorten Twitter-päivityksestä saattaa perustellusti syntyä sellainen kuva, että PS-nuoret kehottaa äänestämään perussuomalaisia, jotta Suomessa ei tulevaisuudessa asuisi niin paljon tummaihoisia henkilöitä. Vaikka PS-nuorten päivityksessä ei sinänsä kehoteta syrjimään ketään ihonvärin perusteella, kehotetaan sillä kuitenkin tekemään äänestyspäätös etniseen alkuperään perustuvaksi syrjinnäksi katsottavissa olevan toiminnan edistämiseksi.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto kokonaisuudessaan:

11.06.2019