Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto Tampereen seudun lähijunaliikenteen pilottikokeilusta

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on lausunut Tampereen seudun lähijunaliikenteen pilottikokeilusta. 

Lausunto löytyy alla olevasta liitteestä. 

04.08.2020