Valikko

Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto ulkomaalaislain muuttamista koskevasta luonnoksesta

Sisäministeriössä on valmisteltu ulkomaalaislain muuttamista koskeva luonnos, jonka mukaan lakia muutettaisiin siten, että humanitaarisen suojelun perusteella myönnettävää oleskelulupaa koskevat säännökset kumottaisiin, eikä humanitaariseen suojeluun perustuvia oleskelulupia enää myönnettäisi.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu toteaa lausunnossaan muun muassa seuraavaa:

Humanitaariseen suojeluun perustuvan oleskeluluvan poistuminen saattaa olla perusteltua luonnoksessa esitetyillä perusteilla. Humanitaarisen suojelun jäädessä pois suojelun kirjosta, korostuu toissijaisen suojelun ihmis- ja perusoikeusmyönteinen soveltaminen ja tulkinta.

Kun yksi suojelukategoria poistuu, lainsäätäjän ja päätöksentekijän on tärkeä varmistaa, että lainmuutos ei lisää paperittomien määrää Suomessa. Myös tilapäisen suojelun käyttöönottoa tulee vakavasti harkita. Valtaosa Suomeen tulevista turvapaikanhakijoista on tullut ja tulee alueilta, joissa on pitkään jatkunut aseellinen konflikti.

Lue lausunto kokonaisuudessaan alta.

03.12.2015