Valikko

Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto ulkomaalaislain ja eräiden muiden lakien muuttamista koskevasta luonnoksesta

Yhdenvertaisuusvaltuutettu toteaa lausunnossaan muun muassa, että:

Yhdenvertaisuusvaltuutettu katsoo, että esitetyt muutokset, erityisesti turvapaikka-asioiden valitusajan typistäminen pääsääntöisestä 30 päivästä 14 päivään, sekä turvapaikka-asiaan myönnettävän oikeusavun merkittävä rajaaminen muodostavat vakavan yhdenvertaisuusongelman. Turvapaikanhakijat ovat lähtökohtaisesti vieraassa kulttuuri- ja kieliympäristössä heikossa asemassa. Osa on vakavasti traumatisoituneita. Esitetyt lainmuutokset heikentävät heidän asemaansa entisestään, sekä asettavat heidät eriarvoiseen asemaan kantaväestöön verrattuna arvioitaessa käytössä olevia oikeussuojakeinoja. Lainmuutoksilla ollaan luomassa suomalaiselle yhteiskunnalle vierasta eriarvoista oikeussuojajärjestelmää.

Lue lausunto kokonaisuudessaan alta.

19.01.2016