Hyppää sisältöön

Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto valtioneuvoston ajankohtaisselonteosta turvallisuusympäristön muutoksesta

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on lausunut eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle valtioneuvoston ajankohtaisselonteosta turvallisuusympäristön muutoksesta. Ajankohtaisselonteossa käsitellään Venäjän Ukrainaan toteuttaman hyökkäyksen vaikutuksia Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittiseen ympäristöön, ja tämän tilanteen edellyttämiä toimia.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunnossa käsitellään kansainvälisen säädöspohjaisen järjestelmän lähtökohdista erityisesti lukuun 3. sisältyviä aihioita toimenpiteiksi kriisinsietokyvyn vahvistamiseksi.

On tärkeää muistaa, että perustuslain tarjoama perusoikeuksien suoja sekä yhdenvertaisuus ja syrjinnän kielto ovat keskeisiä välineitä, joilla rakennetaan ja ylläpidetään yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta ja luottamuspääomaa. Perusoikeuksien rajoittamisen tai erilaisen kohtelun laillisuuden ja hyväksyttävyyden huolellinen arviointi on välttämätöntä myös, kun haetaan ratkaisuja kriisivalmiuden nostamiseksi.

Lausunnon pääset lukemaan kokonaisuudessaan alta.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto valtioneuvoston ajankohtaisselonteosta turvallisuusympäristön muutoksesta (pdf)

29.04.2022