Valikko

Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto valtioneuvoston selonteosta sisäisestä turvallisuudesta

Yhdenvertaisuusvaltuutettu toteaa lausunnossaan lakivaliokunnalle valtioneuvoston selonteosta sisäisestä turvallisuudesta muun muassa seuraavaa:

Yleisenä huomiona valtuutettu katsoo selonteon olevan valitettavan yksipuolinen, perustuen vahvasti uhkakuvien korostamiseen erityisesti maahanmuutosta ja turvapaikanhakijoista. Valtuutettu olisi kaivannut selonteolta selkeämpiä linjauksia jatkotoimenpiteistä sen sijaan, että resurssien kohdentamiset ja priorisoinnit jätetään melko avoimesti jatkovalmistelulle. 

Selonteon esipuheessa todetaan syrjäytymisen ja yhdenvertaisuuden vaikuttavan sisäiseen turvallisuuteen. Valitettavasti selonteossa ei kuitenkaan käsitellä näitä yhteyksiä. Selonteon johtopäätösosiossa ehdotetaan, että syrjäytyminen huomioidaan sisäisen turvallisuuden strategiaa laadittaessa. Valtuutettu toteaa olevan yhtälailla välttämätöntä, että strategiassa ja sen valmistelussa sekä muissa sisäistä turvallisuutta linjaavissa toimissa huomioidaan yhdenvertaisuusnäkökulmat.  Yhdenvertaisuuslain (1325/2014) 5 §:n mukaisesti viranomaisilla on velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta toiminnassaan.

Alla yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto kokonaisuudessaan:

21.09.2016