Hyppää sisältöön

Yhdenvertaisuusvaltuutetun suositus liikunnallisten apuvälineiden säilyttämisestä ja lataamisesta

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on tehnyt suosituksen taloyhtiöille liikunnallisten apuvälineiden, kuten sähkömopon tai -pyörätuolin säilyttämiseen ja lataamiseen liittyen.

Sähkömopon, sähköpyörätuolin tai muun apuvälineen säilyttämisen ja lataamisen kieltämistä taloyhtiön yhteisissä varastotiloissa koskevan yleisen käytännön voidaan tapauskohtaisen arvioin perusteella tulkita olevan välillistä syrjintää. Kaikilla taloyhtiöillä ei suinkaan ole käsitystä yhdenvertaisuuden sisällöstä tai siitä, mitä terveydenhuollon lääkinnällisillä apuvälineillä tosiasiassa turvataan. Niillä turvataan vammaisten ihmisten yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa suhteessa vammattomiin henkilöihin. Mikäli asukkaalla ei ole mahdollisuutta säilyttää sähkömopoaan muualla taloyhtiön tiloissa tai esimerkiksi omassa asunnossaan, tulisi taloyhtiöiden suhtautua suopeasti siihen, että pyörävarastossa tai muussa varastossa sallittaisiin apuvälineiden säilyttäminen ja niiden lataaminen.

Lisäksi yhdenvertaisuusvaltuutetun näkemyksen mukaan sähkömopon lataamisesta aiheutuvien kustannuksien korvaaminen on hyväksyttävissä, kunhan asukkaalta perittävät maksut eivät muodostu kohtuuttomiksi.

Koko suositus löytyy alta pdf-tiedostona.

19.07.2021