Valikko

Yhdenvertaisuusvaltuutetun ehdotukset hallitusohjelmaan

Yhdenvertaisuusvaltuutettu kävi tänään kahden eri hallitusneuvotteluryhmän kuultavana: Turvallinen oikeusvaltio Suomi –neuvotteluryhmässä ja Oikeudenmukainen, yhdenvertainen ja mukaan ottava Suomi –ryhmässä. 

Yhdenvertaisuus on oikeusvaltion perusta. Hallitusohjelmatavoitteissaan yhdenvertaisuusvaltuutettu ehdottaa muun muassa esteettömyyden edistämistä, rasisminvastaisen ohjelman laatimista, turvapaikanhakijoiden oikeusturvan parantamista, kielellisten oikeuksien toteutumista ja yhdenvertaisuusvaikutusten arviointia vakituiseksi osaksi kaikkea lainvalmistelua. 

Täältä löytyvät yhdenvertaisuusvaltuutetun ehdotukset hallitusohjelmaan: 

16.05.2019