Hyppää sisältöön

Yhdenvertaisuusvaltuutettu hakee kahta uransa alkuvaiheessa olevaa asiantuntijaa määräaikaisiin virkoihin

Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistossa on käynnistetty uransa alkuvaiheessa olevien nuorten asiantuntijoiden ohjelma, joka tarjoaa mahdollisuuden perehtyä valtuutetun toimintaan ja toimintaympäristöön. Ohjelma antaa tilaisuuden oppia yhdenvertaisuustyöstä, laajemmin perus- ja ihmisoikeuksista sekä mahdollisuuden kehittää itseään ja verkostoitua ammatillisesti. Nuorella asiantuntijalla tarkoitetaan uransa alkuvaiheessa olevaa henkilöä, ei hänen ikäänsä.

Ohjelmassa on haettavana kaksi nuoren asiantuntijan määräaikaista virkasuhdetta (18 kk). Tehtävät alkavat vuoden 2023 alkupuolella. Ohjelmaan valitut asiantuntijat osallistuvat yhdenvertaisuusvaltuutetun toimintaan yhdessä toimiston muiden virkamiesten kanssa. Tehtävät liittyvät keskeisesti syrjintään puuttumiseen ja yhdenvertaisuuden edistämiseen sekä osittain myös valtuutetun muihin lakisäteisiin tehtäviin. Tehtäviä on jossain määrin mahdollista muokata virkasuhteeseen nimitettävän oman osaamisen ja kiinnostuksen mukaisesti.

Nuorten asiantuntijoiden tehtävät sijoittuvat syrjintätiimiin, joka vastaa yhdenvertaisuuslain  laillisuusvalvontatehtävästä sekä yhdenvertaisuuden yleisestä edistämisestä ja siihen liittyvästä vaikuttamistyöstä. Tehtäviin kuuluu muun muassa syrjintää koskevien yhteydenottojen selvittäminen, valtuutetun suositusten ja lausuntojen valmistelu, aloitteiden ja selvitysten tekeminen, kouluttaminen, tutkimus- ja selvitystyö, tiedotus ja viestintä, työryhmiin osallistuminen, kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön osallistuminen sekä muut valtuutetun toimialallaan osoittamat tehtävät.

Hakijalta odotamme

Parhaat valmiudet osallistua ohjelmaan antaa soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, kuten esimerkiksi oikeustieteen ylempi tutkinto, ja/tai aikaisempi kokemus laillisuusvalvontatyöstä ja/tai yhdenvertaisuuden edistämis- tai antirasistisesta työstä tai muusta perus- ja ihmisoikeustyöstä.

Odotamme ohjelmaan hakevilta perehtyneisyyttä yhdenvertaisuusasioihin, perustason perus- ja ihmisoikeusosaamista sekä kiinnostusta syventää ja laajentaa tätä osaamista. Erityisenä etuna pidämme perehtyneisyyttä vähemmistöjen, mukaan lukien vammaisten henkilöiden, oikeuksiin, kokemusta syrjinnän vastaisesta työstä sekä yhdenvertaisuuden edistämistyöstä.

Eduksi katsomme myös hyvän kirjallisen ilmaisutaidon, vuorovaikutus- ja verkostoitumistaidot, joustavuuden ja aloitekyvyn. Myös muu viestinnällinen osaaminen lasketaan eduksi. Tehtävien menestyksellisessä hoitamisessa tarvitaan vähintään hyvää suomen kielen taitoa. Hyvä ruotsin ja englannin kielen taito ja muu kielitaito luetaan eduksi.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Määräaikainen
Tehtävä alkaa: 1.1.2023 tai sopimuksen mukaan.
Tehtävä päättyy: 30.6.2024
Hae viimeistään: 28.10.2022 23.59. Hakuohjeet ja sähköinen hakemuslomake valtiolle.fi-palvelussa.
ID: 25-1225-2022
Palkkaus: Tehtävä sijoittuu vaativuusluokkaan 13, jonka tehtäväkohtainen palkka on 3090,84 euroa. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva osa, joka tehtävää aloitettaessa on 339,99 euroa. 

Lisätietoja tehtävästä antaa:
Robin Harms
erityisasiantuntija, tiiminvetäjä
0295 666 815
[email protected]

Yhdenvertaisuusvaltuutettu korostaa toiminnassaan yhdenvertaisuuden toteutumista ja arvostaa monimuotoisuutta työyhteisössä. Toivomme hakijoiksi eri sukupuolia ja eri ikäisiä olevia henkilöitä sekä kieli-, kulttuuri- tai muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä, mukaan lukien vammaisia henkilöitä. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman mukaisesti valinnassa voidaan toteuttaa positiivista erityiskohtelua monipuolisen henkilöstörakenteen edistämiseksi.

10.10.2022