Asiakirjajulkisuus ja julkisuuslain mukaiset maksut asiakirjojen toimittamisesta

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on viranomainen ja noudattaa julkisuuslakia (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621). Sen mukaisesti yhdenvertaisuusvaltuutettu ei peri maksua asiakirjan antamisesta muun muassa silloin kun sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään sähköpostitse asiakirjaa pyytäneelle (julkinen asiakirja tai kun salassa pidettävä osuus on yksinkertaisesti poistettavissa). [Julkisuuslaki 34,1§]

Yhdenvertaisuusvaltuutettu voi kuitenkin periä maksun asiakirjan hakemisesta, jos pyydetty asiakirja ei ole riittävästi yksilöitävissä niin, että se on yksinkertaisesti löydettävissä asiakirjarekisteristä. Samoin maksu voidaan periä erityisiä toimenpiteitä vaativissa asiakirjapyynnöissä, kun asiakirjojen haku ja salassa pidettävien tietojen poistaminen vaatii tavanomaista asiakirjojen hakua tai salassa pidettävien tietojen poistamista enemmän työtä. [Julkisuuslaki 13,1§, 34,2§] Näissä tilanteissa tietojen pyytäjään ollaan erikseen yhteydessä ennen kustannuksia aiheuttavaa tiedonhakua tai salassa pidettävien tietojen poistamista. Työstä veloitetaan käytetyn työajan mukaan 20,00 euroa jokaiselta alkavalta puolelta tunnilta.

Paperikopioiden toimittamisesta veloitetaan todelliset postituskulut sekä 0,40 euroa/ A4sivu.