Ihmiskauppa­raportoija

Kansallinen ihmiskaupparaportoija seuraa ihmiskaupan vastaista työtä Suomessa, ihmiskauppaa ilmiönä sekä kansainvälisten velvoitteiden toteutumista ja kansallisen lainsäädännön toimivuutta.

Ihmiskaupparaportoijan tehtävä

Yhdenvertaisuusvaltuutettu toimii kansallisena ihmiskaupparaportoijana. Raportoija seuraa ihmiskaupan vastaista työtä Suomessa, ihmiskauppaa ilmiönä sekä kansainvälisten velvoitteiden toteutumista ja kansallisen lainsäädännön toimivuutta.

Ihmiskaupan vastainen työ Suomessa

Suomessa ihmiskaupan vastaista työtä tekevät monet eri toimijat ministeriöistä ja muista valtiollisista toimijoista kuntiin, ammattiliittoihin ja järjestöihin. Ihmiskauppa on ilmiönä monitahoinen ja sen vastainen työ vaatii tehokasta yhteistyötä eri tahojen välillä.

Mitä ihmiskauppa on?

Ihmiskauppa on vakava rikos, jossa rikoksentekijä eri keinoin saattaa uhrinsa hyväksikäytön kohteeksi, usein taloudellisen hyödyn saamiseksi. Yleisimmin ihmiskaupassa uhrilta viedään valinnanvapaus ja häntä hyväksikäytetään esimerkiksi seksuaalisesti tai hän joutuu tekemään töitä olosuhteissa, jotka eivät ole lainmukaiset.