Ihmiskaupparaportoija

Yhdenvertaisuusvaltuutettu toimii Suomen kansallisena ihmiskaupparaportoijana. Ihmiskaupparaportoijan tehtävä on tarkastella itsenäisenä ja riippumattomana tahona Suomessa tehtävää ihmiskaupan vastaista työtä. Raportoijan työn tavoitteena on edistää, että ihmiskaupan uhrit tunnistetaan, he saavat apua ja heidän oikeutensa toteutuvat. 

Ihmiskaupparaportoijan tehtävä ja toimivalta on kirjattu lakiin yhdenvertaisuusvaltuutetusta. Lain mukaan raportoijan tehtävänä on seurata ihmiskauppaan liittyviä ilmiöitä, sekä kansainvälisten velvoitteiden toteutumista ja kansallisen lainsäädännön toimivuutta. Valtuutettu esimerkiksi toteuttaa selvityksiä ihmiskaupasta ja siihen liittyvistä ilmiöistä. Valtuutettu voi antaa myös oikeudellista neuvontaa ja poikkeuksellisissa tilanteissa valtuutettu on voinut avustaa ihmiskaupan uhreja oikeudessa.