Kampanjat

Yhdenvertaisuusvaltuutettu tuottaa tai on mukana tuottamassa kampanjoita, joilla pyritään edistämään perus- ja ihmisoikeuksia sekä yhdenvertaisuutta