Maastapoistamisen valvonta

Yksi yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävistä on valvoa ulkopuolisena ja riippumattomana viranomaisena karkotettavien ja käännytettävien ulkomaalaisten maastapoistamisen täytäntöönpanoa. Valvontavelvoite perustuu EU:n paluudirektiiviin, jonka mukaan jäsenvaltioiden on säädettävä tehokkaasta järjestelmästä palautusten valvomiseksi. Suomessa tehtävä on osoitettu ulkomaalaislaissa yhdenvertaisuusvaltuutetulle.  

Laki antaa yhdenvertaisuusvaltuutetulle toimivallan valvoa kaikkien maastapoistamisten täytäntöönpanoa. Valvonnan keskiössä ovat palautukset, joissa poliisit saattavat palautettavan henkilön. Valvonta painottuu haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden, sekä haastaviin kohdemaihin (esim. Afganistan ja Irak) kohdistuviin palautuksiin, ja palautuksiin, joissa on kohonnut voimankäytön riski.

Käytännön valvontatyössä valvonta voi vaihdella laajuudeltaan kattaen kaikki maastapoistamisen vaiheet, tai se voi kohdistua vain johonkin osaan siitä. Valvojalla on palautuksen aikana pääsy kaikkiin tilanteisiin ja tiloihin. Yhdenvertaisuusvaltuutetulla ei ole toimivaltaa keskeyttää palautusta, puuttua palautuksen toimeenpanoon, voimakeinojen käyttöön tai palautuksen ajankohtaan.

Maastapoistamisen valvonnan tavoitteena on palautusprosessin kehittäminen kohti inhimillistä ja ihmisoikeuksia kunnioittavaa toimintaa. Yhdenvertaisuusvaltuutetun valvontatyön ydin onkin arvioida palautusten täytäntöönpanoa perus – ja ihmisoikeusnäkökulmasta.